Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

COVID-19 protocol ontwikkeld voor kinderverblijven

Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo), heeft een protocol ontvangen voor COVID-19 maatregelen bij kinderdagverblijven, tehuizen en internaten. Dit heeft plaatsgevonden bij een presentatie van het ministerie van Volksgezondheid aan de ministeries van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur en SoZaVo. “Het protocol is voor het verblijven in de internaten en tehuizen, dagverblijven, maar ook op school, zodat er ook veilig gewerkt kan worden.

Zowel voor de leerkrachten als voor de leerlingen is het belangrijk om na te gaan hoe het protocol gaat werken”, zegt dokter Maltie Mohan-Algoe. Zij heeft vanuit haar expertise als arts ondersteuning gegeven aan het opstellen van het protocol.

De instructie voor kindertehuizen, internaten en dagverblijven luidt dat voor kinderen tussen nul tot en met 12 jaar geldt dat zij geen mondkapjes hoeven te dragen en ook geen fysieke afstand hoeven te houden, ook niet van volwassenen. Het is uit wetenschappelijke cijfers gebleken dat kinderen in deze leeftijdsgroep geen rol spelen in de overdracht van COVID-19. De leeftijdsgroep 13 tot en met 18 jaar hoeft onderling geen fysieke afstand te bewaren, maar wel tot volwassenen en dient wel een mond- en neuskap te dragen.

Een andere maatregel is dat de kinderen zich in drie bubbels bevinden en dat zijn de bubbels op school, in het verblijf of tehuis en die van het weekendverblijf in het geval van kinderen in internaten die ’s weekends naar een ander verblijf gaan. Tussen deze drie groepen, met name op school en in de verblijven volgt de leiding een stappenplan om de COVID-veiligheid te bewaren. Zo moet worden nagegaan of er kwetsbare kinderen zijn; dat zijn kinderen die onderliggende aandoeningen hebben, of er suspect cases zijn waarbij kinderen verschijnselen vertonen of in aanraking zijn gekomen met iemand die COVID-19 heeft. Deze en andere maatregelen zijn uitvoerig opgenomen in het protocol.

Verder moeten tehuizen en verblijven zorgen voor voldoende ventilatie, een minimale bezetting van ruimtes en goede hygiëne.

Meer nieuws

ROS organiseert sportdag voor GLO-scholen

Het onderdirectoraat Recreatie en Sport (R&S) van het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) heeft een sportdag in de vorm van een snoeppauze georganiseerd