Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

JAN STARKE OPLEIDING & ONTSPANNINGSCENTRUM (JSOOC)

De Stichting “Jan Starke Opleidings- en Ontspanningscentrum” (JSOOC) is opgericht op 17 juli 1999 te Paramaribo en streeft naar een duurzame ontwikkeling en in stand houding van haar centrum te Zanderij-1. Hieraan wordt invulling gegeven door het aanbieden van trainingen en natuureducatie enerzijds en door de exploitatie van de recreatieve dag- en verblijfsvoorzieningen ter plaatse. […]

Stg. Natuurbehoud Suriname (STINASU)

Stichting Natuurbehoud Suriname  Inleiding  Stichting Natuurbehoud Suriname (STINASU), welke resorteerd onder het Ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer, is opgericht op 17 juni 1969.  MISSIE   STINASU is de leiding- en richtinggevende organisatie in de ecotoeristische en natuurbeschermingssector binnen de beschermde gebieden in Suriname en draagt actief bij aan het duurzaam gebruik en behoud van Suriname’s […]

De Dienst ‘s Lands Bosbeheer (LBB)

Dienst Lands Bosbeheer (LBB) is bij resolutie van 21 juli 1947 no. 2824 ingesteld als dienst verlenende overheidsinstantie in het bosbouw sector.Natuurbeheer is een afdeling van LBB met een missie en visie: Missie:De afdeling natuurbeheer is de gezaghebbende natuurbeheers autoriteit van Suriname, die beschermende gebeiden en in het wild levende fauna beheert ter behoud en […]

MI-GLIS

MI-GLIS is het instituut is ingesteld bij de “Wet Grondregistratie en Land Informatie Systeem” (hierna te noemen GLISwet) van 25 mei 2009, SB 2009 no. 149. Waar staat het MI-GLIS voor?Management Instituut voor Grondregistratie en Land Informatie Systeem, afgekort MI-GLIS. Dit instituut bestaat hoofdzakelijk uit twee afdelingen: Kantoor van de Bewaarder, voorheen hypotheekkantoor en Kantoor […]

De Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht(SBB)

De Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht (SBB) is opgericht op 22 augustus 1998 door de Minister van Natuurlijke Hulpbronnen, die toen verantwoordelijk was voor het beheer van het Surinaams bos. Sinds 2005 is de SBB een werkarm van het Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond – en Bosbeheer. De directeur van SBB is Dhr. Ruben Ravenberg […]

Diensten

Dienst der DomeinenDienst voor GeodesieHypotheek Kantoor (MI-GLIS)GrondinspectieCentrale Bureau voor LuchtkarteringDienst BodemkarteringDienst ‘s Lands Bosbeheer (LBB)Natuurbeheer (NB)Jan Starke Opleiding & Ontspanningscentrum (JSOOC)Stg. Natuurbehoud Suriname (STINASU)Stg. voor Bosbeheer en Bostoezicht (SBB)

Over ons

Taakstellingen van het ministerie van Grond- en Bosbeheer (GB) Het ministerie van GBB moet zorg dragen voor: Een deugdelijke ruimtelijke ordening, het een en ander in samenspraak met o.a. het Ministerie van Regionale Ontwikkeling, het Ministerie van Openbare Werken, het Ministerie van Planning en Ontwikkelingssamenwerking en het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen De topografie, de kartografie, […]