Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Online aanvraag module voor LWP

e-Government Online aanvraag module voor LWP Voor het landelijke woningbouwprogramma is een speciale online aanvraagmodule ontwikkeld. Deze module biedt een gestroomlijnde en toegankelijke manier voor burgers om hun aanvragen voor huisvesting in te dienen. Met deze digitale tool kunnen aanvragers eenvoudig alle benodigde informatie verstrekken en hun aanvragen indienen vanaf elke locatie met internettoegang. De […]

Online Aanvraag module voor KKV

e-Government Online Aanvraag module voor KKV Voor het sociaal programma is er een online aanvraag module gebouwd. Het online aanvragen van sociale programma’s biedt verschillende voordelen: 1. Gemak: Door online aanvragen kunnen burgers deelnemen aan sociale programma’s zonder fysiek naar een overheidskantoor te hoeven gaan, wat tijd en moeite bespaart. 2. Toegankelijkheid: Het biedt een […]

Audit overheidsdatacenter

e-Government Audit overheidsdatacenter Alvorens de overheidsdatacenter ISO 270001 gecertificeerd wordt, heeft er een audit plaatsgevonden om na te gaan als het datacenter voldoet aan de relevante normen, voorschriften en best practices. Deze audit is een essentiële stap om ervoor te zorgen dat het datacenter aan de hoogste standaarden voldoet en de veiligheid van de opgeslagen […]

Burger Meldpunt

e-Government Burger Meldpunt Op de gov.sr website is er een burger meldpunt gebouwd, waar burgers makkelijk en snel in contact kan treden met de overheid, door klachten, problemen en of ander informatie te deponeren. Dit draagt bij aan een goede en efficiënte overheidsdienstverlening.Het Burgermeldpunt heeft de volgende voordelen: Een centraalmeldpunt voor de burgers. De burgers […]

Gov.sr portaal

e-Government Gov.sr portaal Voor centralisatie van overheidsinformatie en verschaffing van e-services is er een portaal gebouwd. Dit brengt verschillende voordelen met zich mee, z.a.: Toegang tot overheidsdiensten: het biedt een centrale locatie waar burgers, bedrijven en andere belanghebbenden toegang hebben tot verschillende overheidsdiensten en informatie. Efficiëntie: Door het centraliseren van overheidsdiensten en informatie is de […]

Fortinet workshop

e-Government Fortinet workshop Op donderdag 8 februari 2024 heeft het cybersecuritybedrijf Fortinet i.s.m. e-Gov een informatieve workshop gehouden over Anti Ransomware Architecture. Deze workshop werd gehouden in de conference room van e-Gov. Deelnemers van verschillende ministeries kregen de kans om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen met andere professionals in het veld. De […]

Pilotproject VOS scholen free wifi project 

e-Government Pilotproject VOS scholen free wifi project Het pilotproject is gelanceerd op zes VOS-scholen, met als doel gratis wifi beschikbaar te stellen voor zowel studenten als docenten. Deze strategische stap staat in lijn met de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties, met name doel 4 (“Kwaliteitsonderwijs”), doel 9 (“Industrie, Innovatie en Infrastructuur”), en […]

Grondconversie online aanvraag

e-Government Grondconversie online aanvraag Het is nu mogelijk voor burgers om hun grondconversieaanvragen online in te dienen, waardoor het traditionele proces van fysiek indienen van documenten wordt vervangen door een efficiëntere en meer geautomatiseerde benadering. Deze digitale innovatie biedt tal van voordelen voor zowel de aanvragers als de overheidsinstanties die verantwoordelijk zijn voor het verwerken […]

Online vuurwapen aanvraag

e-Government Online vuurwapen aanvraag Met de recente introductie van online vuurwapenaanvragen hebben Surinaamse burgers nu de mogelijkheid om hun aanvragen digitaal in te dienen. Dit betekent dat het hele proces, van het indienen van de aanvraag tot aan de goed- of afkeuring ervan, volledig gedigitaliseerd is. Als gevolg hiervan is de afhandelingstijd van vuurwapenaanvragen drastisch […]

Launch Digitale Loonstrook voor ambtenaren

e-Government Launch Digitale Loonstrook voor Ambtenaren Op donderdag 29 februari 2024 vond de launch van het project “digitale loonstroken voor ambtenaren” door de Minister van Financien en Planning plaats. Dit project kwam tot stand door een succesvolle samenwerking tussen e-Government en CEBUMA. Ambtenaren kunnen nu hun loonstrookje opvragen via het interne overheidsportaal. Voor toegang tot […]