Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Binnenkort sneltest COVID-19

Binnen niet al te lange zal de sneltest voor het detecteren van het COVID-19 virus operationaal zijn. Naar verwachting zal deze aan het begin van de volgende maand mogelijk zijn. “Hierdoor kunnen we binnen 20 minuten de uitslag van een COVID-19 test hebben. Deze sneltesten kunnen eventueel op de luchthavens worden ingezet’’, aldus president Chandrikapersad Santokhi tijdens zijn TV toespraak in het kader van de getroffen COVID-19 maatregelen.

De regering zal continu  blijven evalueren om na te gaan in hoeverre de genomen maatregelen effectief en doelmatig zijn. “Ik condoleer mede namens de regering elke burger die een naaste heeft verloren aan COVID-19. Wij zijn ons ervan bewust dat de COVID-19 Pandemie ontwrichting brengt. Wij werken hard aan het inzetten van de nodige middelen, die verlichtend kunnen werken. Steun wordt gegeven waar dat nodig en doelmatig is. Vooralsnog wordt die steun gegeven in de vorm van pakketten. Wij zullen spoedig overgaan naar een systeem waarin de burger meer keuzevrijheid heeft. De bestrijding van armoede in de samenleving blijft onze prioriteit” aldus het staatshoofd.

Ons land heeft te kampen gehad met uitbraken in  Apoera, Jarikaba en Kwamalasamutu. Door het prompte optreden van de overheid is de situatie daar inmiddels onder controle. Op deze plekken zijn tijdig adequate isolatie- en quarantaine maatregelen getroffen. Desalniettemin blijft de situatie daar met bijzondere aandacht gemonitord. Uit voorzorg is de afgelopen week 1 school gesloten. De bescherming van onze kinderen geniet bijzondere prioriteit. “In dit verband worden de scholen intensief gemonitord en zal indien dit noodzakelijk is direct tot actie worden overgegaan”, aldus president Santokhi.

Meer nieuws