Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

BIBIS nu ook op Twitter te volgen

Het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking is nu ook te volgen op Twitter onder de naam” Ministry of Foreign Affairs, de link hiernaar is: http://bit.ly/MOFASurT

Priscilla Williams, coördinator van de Public Relations afdeling van het ministerie, geeft aan dat het de bedoeling is om zoveel mogelijk alle delen van de samenleving te bereiken. Vandaar dat de Pr-afdeling gemeend heeft het ministerie op alle social mediakanalen te registreren. ”Op de Twitterpagina kunnen de Engelssprekende volgers in binnen- en buitenland al onze activiteiten volgen. Het is bekend dat er in bepaalde landen, zoals Amerika meer getweet wordt dan dat men op Facebook is. Daar ons ministerie in haast elk land vertegenwoordigd is middels ambassades of consulaten, zien wij het als een verplichting om op elk social mediagebied toegang te bieden.”

Het ministerie is reeds op Facebook onder de naam “ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking Suriname (http://bit.ly/MOFASurF). Verder op Instagram onder de naam MINBIBIS (http://bit.ly/MOFASurI). En op LINKEDIN  onder de naam: Ministry of Foreign Affairs, International Business and International Corporation Suriname (http://bit.ly/MofasurL). Ook de filmpjes betreffende ons ministerie zijn te volgen via ons eigen youtube kanaal onder de naam Ministry of Foreign Affairs Suriname (https://bit.ly/MOFASurY).

Net als alle andere ministeries zijn we ook nog steeds actief op de gov.sr website (http://bit.ly/MOFASurW). Hierop wordt het ministerie met al zijn beleidsgebieden uitgebreid toegelicht. Sinds oktober is het ministerie ook weer gestart met een BIBISnewsletter. In het verleden bezat het ministerie reeds een Buzamagazine, maar die is gaandeweg weg komen te vervallen. Vanaf oktober zijn we weer gestart hiermee. In de BIBISnewsletter worden Buzanen en niet-Buzanen geïnformeerd over de activiteiten in en rondom het ministerie. Vooral voor de mensen op de buitenposten is het leuk te weten wat er allemaal op het hoofdkwartier gebeurt. Maar ook informatie vanuit de buitenposten wordt geplaatst, zodat we ook daarvan op de hoogte blijven.

 

Meer nieuws