Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Betrokkenheid dependances EZ in Marowijne bij ondersteuning ondernemerschap

Tijdens een werkbezoek van minister Saskia Walden van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie aan de dependances in Moengo en Albina, heeft de bewindsvrouw de nadruk gelegd bij onder andere de betrokkenheid van haar diensten bij de ondersteuning van het ondernemerschap aldaar. Dit bezoek was op 8 december 2020. Vanwege het groot belang van het stimuleren van welzijn en welvaart voor zowel de consument als de ondernemer, heeft de minister in beide gebieden bedrijfsbezoeken afgelegd.

Minister Walden heeft het bedrijf Galimo’s Kasaba Kukru te Moengo bezocht. Deze onderneming houdt zich al 25 jaren bezig met het verbouwen en verwerken van bittere en zoete cassave. Volgens ondernemer Rene Galimo voert Galimo’s Kasaba Kukru enkele pilotprojecten uit om de doelen van het handelshuis te bereiken. Enkele doelen van dit productiebedrijf zijn: het opleiden van jonge volwassenen in het bakken van cassave en kwak, zodat deze kunst niet uitsterft. Verder het verhogen van de cassaveproductie door de verbouwers (veelal vrouwen) te verenigen en te ondersteunen om op grote schaal te planten en te produceren. De ondersteuning vindt plaats in het opkopen van de cassaveknollen en deze groep te faciliteren in het proces van klaarmaken van de kostgronden tot het oogsten en verwerken van hun eigen producten

De proefprojecten die reeds uitgevoerd zijn, zijn het klaarmaken van kostgronden waarvan één, 3ha met eigen vermogen voor het verbouwen en verwerken van cassave voor een groep van 11 vrouwen en het tweede is met behulp van Women Business group door middel van een lening om een kostgrond van 6ha klaar te maken voor een groep van ongeveer 15 verbouwers. Het bedrijf heeft ook te kampen met enkele uitdagingen, die aan minister Walden zijn voorgelegd. Genoemd kunnen worden: de hogere vervoerskosten, vanwege gebrek aan het juiste transportmiddel, geen titel op de grond en gebrek aan machines, opslagfaciliteiten en afzetmogelijkheden. Het ministerie van EZ wil naar zeggen van minister Walden, kijken naar mogelijke oplossingsmodellen om de onderneming te faciliteren. Er zal gekeken worden naar productieve manieren om te kunnen verbouwen en produceren en hoe het bedrijf aan procesverbetering kan doen.

In Albina bezocht minister Walden het bedrijf Vabi. Daar kreeg de minister en haar delegatie een uitleg over het wel en wee van het bedrijf. Humphry Mangoe gaf aan, dat Vabi dit jaar 70 jaar in Suriname gevestigd is en haar dochteronderneming in Albina al 15 jaar operationeel is. “Wij zijn hier om te blijven en gaan niet meer weg.” Vermeldenswaard is, dat ondanks de moeilijke periode waarin het land zicht bevindt, in dit bedrijf geen enkele afvloeiing heeft plaatsgevonden. Vabi Albina zet zich ondanks tegenwerkingen juist in om de gemeenschap van het grensstadje te dienen, door gemeenschapsprojecten uit te voeren. De bewindsvrouw, die ook een rondleiding op de plant kreeg, is zeer ingenomen met het feit, dat dit bedrijf maatschappelijk verantwoord onderneemt en zegde alle ondersteuning toe.

Meer nieuws

ROS organiseert sportdag voor GLO-scholen

Het onderdirectoraat Recreatie en Sport (R&S) van het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) heeft een sportdag in de vorm van een snoeppauze georganiseerd