Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Beleid van zorgeloos lenen geen optie voor regering

Het beleid van zorgeloos lenen is geen optie voor de regering-Santokhi. De weg van meer geld lenen, het zorgeloos laten oplopen van de Staatsschuld, de burgers in nog meer armoede brengen, het doorschuiven van de problemen, leidt ertoe dat de burgers zoet worden gehouden en verwachtingen worden gecreëerd, terwijl de teleurstelling van grotere armoede komt dan enorm hard aan voor de burgers.

Het zal volgens president Chandrikapersad Santokhi betekenen dat de regering nu eerst de financiële puinhopen zal moeten opruimen. Hiervoor zullen tijdelijke maatregelen genomen worden. Daarnaast wil de regering de economie en financiële huishouding van de staat duurzaam hervormen, zodat het regeringsbeleid op gezonde financiële fundamenten kan worden uitgevoerd.

Het staatshoofd zegt op vrijdag 18 september 2020 in het parlement dat met het oplossen van de financiële crisis het noodzakelijk is om enerzijds de armoede onder de bevolking te bestrijden en anderzijds de ambities van de regering te kunnen realiseren. “Immers, aan elke beleidsmaatregel die ten goede zal moeten komen aan het Surinaamse volk, is ook een financieel aspect verbonden. Ook daaraan moet invulling worden gegeven.”

Regering heeft voor enkele van de meest urgente zaken, commissies op presidentieel niveau ingesteld om het belang en de bevoegdheden hiervan te onderstrepen. De commissies zijn ingevuld met verschillende deskundigen en ook leden van het Openbaar Ministerie, zodat de noodzakelijke acties zo snel mogelijk kunnen worden ondernomen. Het gaat om de volgende commissies: “Toetsing Rechtspositionele Aangelegenheden”; “Oneigenlijk Gebruik Publieke Goederen” en “Randvoorwaarden en implementatie Anti-corruptiewet”.

Tegelijkertijd zijn er voor wat betreft de corruptiebestrijding verschillende trajecten ingezet. Zo hebben alle ministers de instructie gekregen om op hun departement corruptiegevallen te onderzoeken, verder inzichtelijk te maken en de noodzakelijke acties te ondernemen. Indien er duidelijk sprake is van potentiële corruptie, dan dienen deze gevallen direct naar het Openbaar Ministerie te worden doorverwezen.

Indien er mogelijk sprake is van potentiele corruptie, maar er is verder onderzoek vereist, dan is reeds de instructie gegeven om het CLAD in te schakelen. Intussen vinden reeds verschillende onderzoekingen plaats, die na te zijn afgerond zullen worden verwezen naar het CLAD voor verder afrondend onderzoek, of naar het Openbaar Ministerie voor onderzoek en vervolging.

Meer nieuws