Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

AWJ en stichting uit Amsterdam hebben intenties tot samenwerking gericht op de jeugd

In het kader van zijn opendeurbeleid heeft minister Steven Mac Andrew van AWJ op donderdag 1 juni 2023, mevrouw Clea Conijnenberg van de Nederlandse stichting CREA Community Coaching, ontvangen voor een bezoek waarbij van gedachten is gewisseld over jeugdwerk en het met elkaar samenwerken. Conijnenberg is eigenaar en voorzitter van haar stichting. Zij heeft een Surinaamse achtergrond. In Amsterdam werkt zij al jarenlang succesvol aan buurtontwikkeling, waarbij zij middels gerichte trainingen en coaching het welzijn bevordert van met name gezinnen met een Surinaamse achtergrond die in Amsterdam/ Nederland wonen. Zij heeft naar haar zeggen intussen ook een aanvang gemaakt met het aanwenden van haar expertise en ervaring voor het bevorderen van het welzijn van de groep van de risicojongeren in ons land.

Aangezien hij gelooft in dialoog, samenwerking en participatie als fundament voor het streven naar welzijn voor iedereen in ons land, heeft de bewindsman met plezier Conijnenberg ontvangen. Hij heeft tijdens het onderhoud laten blijken, ingenomen te zijn met het werk dat de stichting verzet in zowel Amsterdam als in Suriname. Hij heeft haar een uiteenzetting gegeven over het jeugdbeleid en de beleidsacties die hieruit intussen zijn voortgevloeid, gericht op de groep van kansarme- en risicojongeren. Zo wordt de doelgroep middels trainingen en voorlichtingssessies begeleid om op een volwaardige wijze deel te kunnen nemen aan de maatschappij. Dit komt erop neer dat jongeren in de eerste plaats worden gestimuleerd om hun school af te maken. Als vroegtijdige schoolverlaters niet meer willen of kunnen om de school af te ronden, worden zij klaargestoomd voor de arbeidsmarkt of worden zij aangespoord om als micro-ondernemer zelfvoorzienend te worden.      

Minister Mac Andrew is ervan bewust dat alle hens aan dek moeten zijn om de doelgroep zover te krijgen dat volwaardig kan worden geparticipeerd in de maatschappij. Tegen deze achtergrond staat hij open voor dialoog en samenwerking met iedereen en alle organisaties. Alleen al het delen van inzichten en ervaringen met elkaar kan volgens hem al betekenen dat het zwaar werk, lichter gemaakt kan worden. Hij zal daarom intern nagaan hoe invulling gegeven kan worden aan de intenties van beide partijen om met elkaar samen te werken. Bij deze ontmoeting waren ook aanwezig: de directeur van Jeugdzaken, Genti Mangroe en de onderdirecteur Nationale Jongeren Aangelegenheden, Madhoeri Moesesar.

Paramaribo, 3 juni 2023

Communicatie Unit

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken

Vlnr: Genti Mangroe (directeur Jeugdzaken); minister AWJ, Steven Mac Andrew; Clea Conijnenberg (voorzitter Crea Community Coaching); Madhoeri Moenesar (onderdirecteur NJA)