Deelname derde pitch ronde SURGE programma begonnen

Het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ) gaat door met de ondersteuning van Surinaamse Micro-, Kleine- en Middelgrote ondernemers. Dit gebeurt middels het Suriname Growth Enterprise (SURGE) programma, waarvan de derde pitch ronde vandaag is gestart. Ondernemers krijgen tussen 22 en 24 april weer de gelegenheid om presentaties te doen over hun […]

Controle en kostprijscalculatie tweedehandse banden door EZ

Het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ) heeft de afgelopen week controlewerkzaamheden uitgevoerd bij bandenzaken. Dit in het kader van ordening en het tegengaan van prijsopdrijving. Het ministerie betreurt het feit dat er niet correct is opgetreden tegen bandenzaken die gesloten zijn door de Economische Controle Dienst (ECD). Hierbij is de zaak, […]

EZ maakt ondernemers klaar voor exportmogelijkheden

Het onderdirectoraat Interne markt van het ministerie Economische zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ), heeft voor de derde keer in samenwerking met Surinaams Standaarden Bureau (SSB) een “EU labeling and packaging requirement for CARIFORUM exporters” training verzorgd. Het doel van de training is om de exporteurs en potentiële exporteurs bewust te maken van de verpakking […]

SURGE ondernemers getraind in duurzame business development

Ondernemers die in aanmerking zijn gekomen voor de matching grant van het Suriname’s Growth Enterprise (SURGE) programma, zijn getraind in business development. De focus hierbij was op de duurzaamheid van de verschillende ondernemingen met als doel het ontwikkelen van algemene processen, inclusief het uitzetten van een actieplan met communicatie strategieën. De workshops zijn op 21, […]

Etikettering en verpakking training voor ondernemers

Het Onderdirectoraat Interne Markt, als onderdeel van het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ), organiseert een driedaagse online etikettering en verpakking training, bestemd voor ondernemers. De training duurt van 26 tot en met 28 maart 2024. Het doel van de training is om de exporteurs en potentiële exporteurs bewust te maken van de […]

EZ informeert ondernemers Nickerie ook over ECD gezamenlijke aanpak voor bescherming samenleving

In het kader van de gezamenlijke aanpak ter bescherming van de samenleving heeft de Economische Controle Dienst (ECD) van het ministerie van Economische Zaken, ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ), een informatiesessie gehouden in Nickerie.  De bedoeling is om samen met ondernemers/ handelaren en winkeliers te werken aan een plan met concrete acties en maatregelen. Voor […]

Ondernemers Commewijne krijgen training basisvaardigheden ondernemerschap

Het directoraat Ondernemerschap (DO) van het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ), heeft in verband met het landelijk trainingstraject, ook de ondernemers van Commewijne voorzien van de training “Basisvaardigheden Ondernemerschap”. De training heeft als doel om onder andere ondernemerschap te stimuleren ter bevordering van de economie in Suriname. De ondernemers van Commewijne […]

Follow up SURGE- bedrijfsbezoek door minister Kuldipsingh en Vice presidentWereldbank

In het kader van de uitvoering van het Suriname Competitiveness and Sector DiversificationProject (SCSD) die uitgevoerd wordt door onder andere het ministerie van Economische Zaken,Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ) is er een bezoek gebracht aan Surivitcoöperatie WI Uma Fu Sranan. Dit bezoek is op dinsdag 19 maart gebracht door de minister vanEZ, Rishma Kuldipsingh en […]

EZ besteedt aandacht aan Wereld Consumenten Rechten Dag

De Wereld Consumenten Rechten Dag (WCRD) is een jaarlijks evenement dat op 15 maart wordt herdacht, waarbij er bewustwordingsactiviteiten wordt gehouden. Het thema van het jaar 2024 is ‘‘Fair and responsible Artificial Intelligence (AI) for consumers’’ oftewel ‘Eerlijke en verantwoorde Kunstmatige Intelligentie voor consumenten”. Het onderdirectoraat Interne Markt van het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap […]