Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

e-Government

Audit overheidsdatacenter

Alvorens de overheidsdatacenter ISO 270001 gecertificeerd wordt, heeft er een audit plaatsgevonden om na te gaan als het datacenter voldoet aan de relevante normen, voorschriften en best practices. Deze audit is een essentiële stap om ervoor te zorgen dat het datacenter aan de hoogste standaarden voldoet en de veiligheid van de opgeslagen gegevens waarborgt. Tijdens deze audit werden verschillende aspecten van het datacenter beoordeeld, waaronder de fysieke beveiliging van de faciliteit, de netwerkbeveiliging, de toegangscontrole, het gegevensbeheer en de naleving van wet- en regelgeving met betrekking tot informatiebeveiliging. Er werd gekeken naar hoe goed het datacenter risico’s identificeert, beoordeelt en beheerst, en of er passende maatregelen zijn genomen om gevoelige informatie te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, wijziging of vernietiging. Daarnaast werd ook gekeken naar de processen en procedures die worden gevolgd binnen het datacenter, zoals incidentresponsplannen, back-upprocedures en het beheer van beveiligingspolicies.