Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en cultuur

ANANSI DE SPIN WEEFT ZIJN WEB IN DE KLASLOKALEN VAN SURINAME;Een Multimediaal onderwijsprogramma ter verrijking voor leerlingen van leerjaar 3 en 4.

Vrijdag 16 februari 2024 markeert een bijzondere mijlpaal voor het onderwijs in Suriname. Met de
officiële overdracht van het project “Anansi de Spin in de Klas” aan Minister Ori van het Ministerie
van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) en FIBOS, door Stichting Toekomstweb, worden
de deuren geopend naar een wereld van verbeelding, cultuur en leren voor leerlingen van leerjaar 3
en 4.
Anansi de Spin, een iconisch figuur uit de Surinaamse folklore, is niet zomaar een personage. Hij is de
belichaming van slimheid, vindingrijkheid en levenslessen verpakt in boeiende verhalen. Door Anansi
in de klas te brengen, wordt niet alleen het culturele erfgoed van Suriname gekoesterd, maar worden
ook belangrijke waarden en vaardigheden overgebracht aan de volgende generatie.
Het belang van Anansi de Spin in de klas kan niet genoeg worden benadrukt. Allereerst biedt Anansi
verhalen een unieke kans voor leerlingen om zich te verbinden met hun eigen identiteit en erfgoed.
Daarnaast stimuleert het programma creativiteit en verbeeldingskracht bij leerlingen. Anansi’ s
avonturen dagen hen uit om buiten de gebaande paden te denken, problemen op te lossen en
innovatieve oplossingen te vinden – vaardigheden die essentieel zijn voor succes in de 21e eeuw.
De vernieuwing van het Surinaamse onderwijs richt zich sterk op het ontwikkelen van 21e-eeuwse
vaardigheden bij leerlingen, en de lessen van Anansi de Spin in de klas sluiten hier perfect op aan. In
de snel veranderende wereld van vandaag zijn traditionele vaardigheden niet langer voldoende om
succesvol te zijn. Het is essentieel dat leerlingen worden uitgerust met vaardigheden zoals kritisch
denken, probleemoplossend vermogen, samenwerking, communicatie, creativiteit en cultureel
bewustzijn. Deze vaardigheden vormen de kern van het 21e-eeuwse leren en zijn cruciaal voor het
succes van individuen in hun persoonlijke en professionele leven. Bovendien worden ze
aangemoedigd om samen te werken, zowel bij het interpreteren van de verhalen als bij het creëren
van hun eigen creatieve projecten, waardoor ze waardevolle teamwerkvaardigheden ontwikkelen.
Anansi de Spin in de Klas is ontworpen met het oog op holistisch leren. Het integreert vakken zoals
taal, sociale studies en kunst, waardoor leerlingen op een meeslepende en geïntegreerde manier
kunnen leren. Door bijvoorbeeld taalvaardigheden te ontwikkelen via het lezen en vertellen van
Anansi-verhalen, verkennen leerlingen ook historische en culturele concepten, terwijl ze tegelijkertijd
hun expressieve vaardigheden verfijnen door middel van creatieve activiteiten.
De korte toespraken van de Minister en de directeur van MinOWC weerspiegelen een diepgaand
begrip van de waarde van dit programma. Zij erkennen de kracht van verhalen als instrument voor
educatie en benadrukken het belang van een inclusief en cultureel rijk curriculum voor alle
leerlingen. FIBOS benadrukt dat, Als we naar de toekomst kijken, zien we een generatie jonge
Surinamers die bekwaam zijn, veerkrachtig in hun denken, en creatief zijn in hun benadering van

uitdagingen. Met “Anansi de Spin in de Klas” als onderdeel van het curriculum, leggen we een stevige
basis voor hun groei en ontwikkeling als burgers van een steeds veranderende wereld. Ten slotte
draagt Anansi de Spin in de klas bij aan cultureel bewustzijn en respect voor diversiteit. Door de rijke
tradities en verhalen van Suriname te verkennen, leren leerlingen niet alleen over hun eigen cultuur,
maar ook over de diverse samenleving waarin ze leven. Dit bevordert een gevoel van verbondenheid
en begrip tussen verschillende gemeenschappen en draagt bij aan een inclusieve en tolerante
samenleving.
Anansi de Spin in de Klas, is een programma ontworpen door Stichting Toekomstweb en is bedacht
door Iven Cudogham. In Suriname wordt het programma verder gecoördineerd door Stichting
DeyShanns Park.