Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Medewerkers Arbeidsinspectie regio 1 Nickerie blijgemaakt in verband met Vaderdag

De Arbeidsinspectie stimuleert intern onder collega’s de waardering voor vaders en moeders.  Zo hebben de vrouwelijke collega’s van Arbeidsinspectie Nickerie ter gelegenheid van vaderdag, op vrijdag 14 juni 2024, hun mannelijke collega’s een etentje aangeboden. Hiermee hebben de vrouwelijke collega’s de belangrijke rol die werkende vaders spelen in het gezin en tegelijkertijd als collega op […]

Jeugdraad focust ook op vergroting bewustwording SDG’s onder jongeren

Leden van de Jeugdraad Suriname (JRS) hebben onlangs een ontmoeting gehad met de SDG Jeugdambassadeur, Chermain Pansa. Tijdens de ontmoeting is van gedachten gewisseld over de  17 Sustainable Development Goals (SDG’S), oftewel de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (VN), die van groot belang zijn voor Suriname als lidland van de VN. Pansa heeft haar […]

Jeugdraad wenst verkeersveiligheid onder jongeren te vergroten

Verkeersveiligheid in relatie tot jongeren is een belangrijk en veelbesproken onderwerp, omdat jongeren een kwetsbare groep vormen in het verkeer. Dit komt door verschillende factoren zoals hun gebrek aan rijervaring, risicovol rijgedrag, en soms ook afleiding door bijvoorbeeld smartphones. Tegen deze achtergrond heeft Purcy Landveld, onderdirecteur van het Verkeersveiligheidsinstituut (VVI),  onlangs een presentatie gehouden voor […]

ILO roept de wereld op om beloftes over kinderarbeid na te komen

De Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) heeft op woensdag 12 juni 2024 een statement gegeven in verband met ‘Werelddag tegen Kinderarbeid’ (World Day Against Child Labour / Internationale Dag tegen Kinderarbeid), waarover het ministerie van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AWJ) u wenst te informeren. Elke 12 juni bundelt de ILO haar krachten met ILO-leden en partners over […]

Bescherming kinderen tegen kinderarbeid is beleidsprioriteit AWJ

De Verenigde Naties hebben 12 juni uitgeroepen tot de ‘Werelddag tegen Kinderarbeid’ (World Day Against Child Labour / Internationale Dag tegen Kinderarbeid). Dat betekent dat wereldwijd aandacht wordt gevraagd voor werkende kinderen, dus ook in Suriname. Het thema dit jaar is “Let’s act on our commitments: End Child Labour!” Dit thema benadrukt het belang van het nakomen […]

Minister Mac Andrew neemt deel aan CARICOM Caucus en meeting met de ILO Director General

De tripartiete Surinaamse delegatie, die participeert aan de 112de sessie van de International Labour Conference in Geneve, Zwitserland, heeft maandag 10 juni 2024 een aanvang gemaakt met haar activiteiten. De leden van de delegatie participeerden in dit kader in meetings van de werkgevers en werknemers, maar ook in vergaderingen van de commissies belast met de […]

Schoolgaande moeders kunnen brood verdienen met het binden van Angisa’s

De training ‘Bindwijze in Fosten  Angisa (Tai Angisa)’ die in opdracht van het ministerie van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AWJ) door NAKS is verzorgd, is op zaterdagmiddag 8 juni 2024, afgesloten met de uitreiking van certificaten aan 12 schoolgaande moeders. Deze training is niet zomaar uit de lucht komen vallen, want het ministerie heeft er […]

Jeugdraadslid Wazirali schenkt schoolbanken aan scholen in Commewijne

Het jeugdraadslid van Commewijne, Brandon Wazirali, heeft onlangs 20 schoolbanken geschonken aan vier scholen in het district Commewijne. De scholen die in aanmerking kwamen voor de schenking zijn: de G. Sewrajsingh Mulo School, de Swami Shradhanand LBO School, Mulo La Solitude en de Openbare School Potribo. De schenking is geschied in het kader van een […]

Jeugdraad houdt consultaties in Saramacca over onderwijs en mentale gezondheidszorg

De Jeugdraadsleden van Saramacca, Ashish Kalisingh en Thiara Amatmohamed, hebben onlangs, consultaties gehouden onder jongeren in hun district over de onderwerpen ‘Onderwijs’ en ‘Mentale Gezondheidszorg’. De aanwezige jongeren hebben hun mening gegeven en inzichten gedeeld over beide onderwerpen die direct betrekking hebben op jongeren. Zo is onderwijs een van de basisrechten van kinderen, terwijl mentale […]

Nickerianen klaargestoomd om aan de slag te gaan als kapper en barbier

De Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO) heeft op zaterdag 1 juni 2024 aan 38 cursisten in het district Nickerie een certificaat uitgereikt voor de succesvolle afronding van de vaktrainingen Kapper-A en Barber. De trainingen zijn verzorgd in het kader van het landelijk trainingsproject van het ministerie van Arbeid Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AWJ)  ‘Wroko Foe Mek […]