Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu

Uitnodiging voor het leveren van Consultancy Diensten

Ref: 23-505/SBN/DT

Project Titel: “Liquidatie en vereffening Stichting NIMOS

Financiering: Overheidsbegroting 2023 (via Direct Payment)

Geachte heer/mevrouw, 

De Milieu Raamwet, die in mei 2020 is aangenomen heeft vastgesteld dat de Nationale Milieu Autoriteit is ingesteld en die zal fungeren als technisch uitvoerend orgaan. Met de inwerkingtreding van de Milieu Raamwet en de instelling van de Nationale Milieu Autoriteit, heeft de Stichting NIMOS haar doelstelling bereikt en de behoefte om de Stichting te behouden is komen te vervallen. In dat kader zal de stichting NIMOS worden geliquideerd. 

Voor informatie over het project ‘Liquidatie en vereffening Stichting NIMOS’ gelieve een bericht te verzenden naar het email-adres: info@nimos.org of bellen naar 490044, waarbij de Terms of Reference kan worden opgevraagd. U kent deze ook downloaden op https://bit.ly/3GjNWnV

De uiterlijke indiening voor de prijsopgave is 8 december 2023 

Hopende u voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Het Bestuur van de Stichting NIMOS

Namens deze,

De Directie

Donovan Bogor, MSc.

Office Director

Office of Environmental Planning and Information management