Zorgvoorzieningen Fonds (ZVF)

Hoe werkt het zorgvoorzieningen fonds?

Doordat wij als samenleving ons verzekeren betalen wij ook met z’n allen premie. De Zorgverzekeraars storten van de premie die wij betalen 3 % in het Zorgvoorzieningen Fonds.

Vermeldenswaard is dat u bij het krijgen van zorg af en toe een eigen bijdrage dient te doen. Dit geld heeft u meestal niet direct bij de hand. Uit het Zorgvoorzieningen Fonds (ZVF) kunt u voor het betalen van de meerkosten van de basiszorgverzekering, geld lenen tegen een lage rente van 2%. Hiervoor is het Zorgvoorzieningen Fonds er!

Waarvoor kan je naar het zorgvoorzieningen fonds?

Moet u bijvoorbeeld bijbetalen voor een operatie, dure medicijn of bril en uw verzekering dekt niet alle kosten en u bent niet in staat de eigen bijdrage meteen te betalen, dan kunt u dit lenen uit het ZVF. Ook voor het betalen van achterstallige premie of vooruitbetaling van de jaar premie kunt u lenen uit het ZVF.

Beheer van het ZVF

Dit fonds wordt beheerd door het Uitvoeringsorgaan Basiszorg en de administratie ligt in handen van de VCB Bank.

Voordelen van het zorgvoorzieningen fonds

 • Zeer lage rente van 2 % per jaar;
 • Aflossing niet meer dan 10 % van het netto maandinkomen;
 • Aflossingsperiode is maximaal 10 jaren;
 • Kwijtschelding bij overlijden;
 • Directe betaling aan zorgverlener;
 • Zorg is gegarandeerd.


Wat zijn de voorwaarden?

 • In staat zijn om de lening af te lossen;
 • Beschikken over een vast inkomen of borg;
 • Zelfstandige: inkomensoverzicht van de afgelopen 3 maanden;
 • Tenminste een basiszorgverzekering hebben;
 • Factuur van de dienstverlener;
 • Brief m.b.t. bijdrage zorgverzekeraar.


Berekening aflossing per maand

Stel u leent een bedrag van SRD 3000,- uit het Zorgvoorzieningen Fonds en wilt deze binnen 3 jaren aflossen, zal u het volgende bedrag p/maand moeten aflossen (berekening a.d.h.v. de 2 % rente p/j)

SRD 3000 => 3 x 2 % = 6 %
6 % van SRD 3000 = SRD 180
Per jaar => SRD 3180/ 3 = 1060
Per maand => SRD 1060/ 12 = SRD 88.33

Afhandelingskosten en omzetbelasting worden door het fonds betaald.

Voor meer informatie en aanvraagformulieren gaat u naar de website Het Zorgvoorzieningen Fonds – www.basiszorg.sr

Contact

Adres: Tokailaan 10 / hoek Eldoradolaan

Telefoon: (597) 521-457

Email: info@basiszorg.sr

Openingstijden: Ma – Vrij / 8:00 AM – 4:00 PM

Volg ons ook op