Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

‘Wroko Foe Mek Moni’ werpt eerste vruchten af’

Het project Wroko Foe Mek Moni, welke voorziet in kosteloze vaktrainingen voor personen in de leeftijdsgroep 16 – 40 jaar in geheel Suriname, heeft op vrijdag 26 januari haar eerste vruchten afgeleverd. Negentwintig (29) vrouwen in Coronie, die gedurende twee (2) maanden elke zaterdag de vaktraining Textiele Werkvormen hebben gevolgd, mochten op deze dag hun SAO certificaat in ontvangst nemen. Het project wordt uitgevoerd door de Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO) om personen landelijk in de gelegenheid te stellen om een vak te leren met de bedoeling hen zelfredzaam te maken.

Minister Steven Mac Andrew, gaf aan blij te zijn, dat de vrouwen in Coronie de training met beide handen hebben aangegrepen en zelfs op onafhankelijksdag, de training volgen prefereerden boven feestvieren. Hun enthousiasme was voor hem een duidelijk teken dat Coronie smachtte naar de vaktrainingen, gezien de laatste training in het district dateerde van 2008, dus langer dan 15 jaar geleden. Mac Andrew verduidelijkte dat ‘Wroko Foe Mek Moni’ landelijk de nodige tijd en moeite vereist van de participanten aan wie trainingen geheel kosteloos wordt aangeboden. De SAO voorziet eveneens in  het benodigde lesmateriaal. Hij riep de geslaagden op om als waarachtige SAO Ambassadeurs aan de slag te gaan, de opgedane kennis en kunde verder te ontwikkelen en kwalitatief goede producten op de markt te brengen. Alle 29 vrouwen hebben een naaimachine ontvangen, zodat ze inderdaad volop aan de slag kunnen. Mac Andrew heeft de wens uitgesproken dat wanneer hij wederom een bezoek zal brengen aan Coronie, hij de producten van de geslaagde cursisten  zoals kleding, tassen en tafelkleden wil zien.

De districtscommissaris van Coronie, Maikel Winter, gaf aan tevreden te zijn met de inzet en het behaalde succes van de participanten. Zij hebben volgens hem de nodige kennis en ervaring opgedaan in textiele werkvormen om die verder te ontwikkelen en inkomsten te genereren. Hun behaald succes is het bewijs dat zij ready zijn om nog meer ontwikkeling te helpen bewerkstelligen in Coronie. De directeur van SAO, Joyce Lapar, gaf aan dat een week na de lancering van het project op 21 oktober 2023, de belangstelling voor textiele werkvormen zo groot bleek te zijn dat er nog een groep werd gevormd voor deze training. Zij memoreerde ook het feit dat de cursisten ook op de feestdagen hebben opgeofferd om normaal de trainingen te volgen. Dat Coronie trots mag zijn op het succes van de geslaagde cursisten was eveneens te merken uit de toespraak van Madhoeri Moenesar, onderdirecteur Nationale Jongeren Aangelegenheden (NJA) op het ministerie van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken, die zich als vertegenwoordiger van de Raad van Toezicht van de SAO heeft gericht tot de geslaagden die voor wie een weg gebaand is tot succesvolle groei binnen de textiele insdustrie. Ook Vincent Kenswil, vertegenwoordiger van Creative Tech Hub Caribbean, welke verantwoordelijk was voor het onderdeel digitaal borduren, sprak over het succes van deze training waarbij de cursisten ook een social media training hebben gekregen om hun producten online te promoten.

Paramaribo, 29 januari 2024

Commuicatie Unit

Van linksuit de 2e: minister Steven Mac Andrew te midden van de genodigden en de geslaagde cursisten in Coronie.