Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

‘Wroko Foe Mek Moni’ levert tweede groep geslaagde cursisten af in Coronie

In het district Coronie heeft de uitreiking van certificaten plaatsgevonden van de vaktraining Electro-huisinstallatie aan 14 personen. Dit geschiedde op vrijdag 1 maart 2024. Het betreft de tweede groep van geslaagden in dit district in het kader van het landelijk trainingsproject ‘Wroko Foe Mek Moni’. Het gaat om 9 mannen en 5 vrouwen. Het project wordt uitgevoerd door de Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO) en de trainingen worden kosteloos aangeboden aan personen in de leeftijdsgroep 16 – 40 jaar. Op dezelfde dag van de certificaatuitreiking zijn de vaktrainingen: Lassen, GaWaSa en Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen in de zorg (ADL) van start gegaan in het district.

Minister Steven Mac Andrew, die speciaal voor deze activiteit naar Coronie was afgereisd, was blij dat de trainees de kans hebben aangegrepen en benut om kosteloos de training te volgen als voorbereiding op  de arbeidsmarkt. Hij verwacht dat ze met de opgedane kennis aan de slag gaan, hetzij als werknemer, hetzij als kleine zelfstandige. Ook spoorde hij de geslaagden aan om zich verder te ontwikkelen in het vak, waardoor ze een betere plek kunnen bemachtigen op de arbeidsmarkt. De  cursisten van de drie trainingen die op die dag zijn aangevangen, riep hij op om wilskracht te tonen en te volharden tot het eind om de training met succes af te ronden. Met betrekking tot de training ADL hoopt hij dat de zorg van bejaarden in het district wordt verbeterd afgezien van het feit dat tegelijkertijd hiermee werkgelegenheid wordt gecreëerd. Met de uitgevoerde trainingen en nog uit te voeren trainingen voorzien AWJ en de SAO in de behoefte van de bewoners van het district. De keuze van de trainingen heeft plaatsgevonden in overleg met hen. Tot slot feliciteerde de bewindsman de 14 geslaagden en riep hen op om als waarachtige SAO ambassadeurs hun bijdrage te leveren op de arbeidsmarkt met inachtneming van de nodige veiligheid.

Naast de bewindsman hebben Esther Wielzen (DNA lid van Coronie), Ophilia Wongsodjiwo (vertegenwoordiger  van de districtscommissaris  van Coronie), Naomi Esajas-Friperson  (voorzitter van de Raad van Toezicht van SAO) en  Joyce Lapar (directeur van de SAO), zich vol enthousiasme gericht tot de geslaagden en de trainees van de trainingen die op die dag zijn aangevangen. Alle sprekers hebben het belang van vaktrainingen benadrukt in relatie tot kansen op de arbeidsmark en zijn trots op de geslaagden die de unieke kans hebben benut om in hun district de training met succes te doorlopen. Zij hebben de geslaagden op het hart gedrukt om de opgedane kennis verder te ontwikkelen.

Paramaribo, 6 maart 2024

Communicatie Unit

Ministerie van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken

Minister Steven Mac Andrew te midden van alle genodigden en de geslaagde cursisten.            

 Foto: SAO