Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

World Youth Skills Day herdacht in Suriname middels Talentendag

In Suriname is World Youth Skills Day op vrijdag 15 juli 2022, herdacht geworden middels de organisatie van een Talentendag door Stichting B’Art, Culture & Sport Empowerment in de Ballroom van Royal Torarica, in samenwerking met andere sociale organisaties. De Minister van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AWJ), Steven Mac Andrew, die de President van de Republiek Suriname, Zijne Excellentie Chandrikapersad Santokhi, vertegenwoordigde tijdens de Opening Ceremony, benadrukte in zijn betoog het belang van het aanleren van skills. De bewindsman achtte dit noodzakelijk, zodat jongeren een betere kans maken op het betreden van de arbeidsmarkt. Mac Andrew gaf aan, dat World Youth Skills Day perfect past bij het Ministerie van AWJ, omdat dit ministerie belast is met zowel arbeid als jeugdzaken.

De Minister gaf voorts aan, dat, conform de leus van de Sustainable Development Goals, namelijk “Leave no one behind”, ervoor gezorgd moet worden, dat ook jongeren met een beperking en andere kwetsbare of achtergestelde groepen, de kans krijgen om skills aan te leren om de arbeidsmarkt te betreden. De bewindsman hield de aanwezigen voor, dat het vinden van werk, een noodzakelijke stap is voor personen met een beperking om te geraken uit sociale isolatie en armoede. Mac Andrew is van mening, dat World Youth Skills Day goed past bij de Alliantie voor Decent Work voor Personen met een Beperking en memoreerde de projecten, welke de Alliantie sinds haar oprichting heeft uitgevoerd om personen met een beperking te trainen en begeleiden om als zelfstandige ondernemer aan de slag te gaan of om vaardigheden aan te leren, om zodoende een betere kans te maken op het vinden van werk.

De bewindsman informeerde de aanwezigen, dat op kort termijn een Derde Decent Work Country Programma ontwikkeld zal worden en dat de focus hierbij ook gelegd zal worden op Decent Work voor personen met een beperking en andere kwetsbare en achtergestelde groepen. De minister zegde de Alliantie voor Decent Work voor Personen met een Beperking de verdere ondersteuning van het ministerie met zijn werkarmen SPWE en SAO toe. De aanwezigen mochten vervolgens genieten van diverse optredens van vertegenwoordigers van sociale instellingen en van een mini-expositie van vervaardigde producten.

World Youth Skills Day, zoals in 2014 uitgeroepen door de United Nations General Assembly, is dit jaar herdacht geworden onder het thema “Transforming youth skills for the future”. De bedoeling van deze internationale dag is om de nadruk te leggen op de strategische importantie van het aanleren van skills door jongeren, zodat zij de nodige vaardigheden bezitten om de arbeidsmarkt succesvol te betreden, hetzij als werknemer, hetzij als ondernemer. Het aanleren van skills moet er ook toe leiden, dat jongeren beter in staat zijn om Decent Work te vinden.

Minister Mac Andrew te midden van jongeren met een beperking

Paramaribo, 16 juli 2022

Communicatie Unit

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken