Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu

Workshop verhoogt bewustzijn en kennis over Klimaatbestendige Infrastructuur in Suriname

Het Ministerie van Ruimtelijke Ordening (ROM) heeft met succes een workshop georganiseerd met als doel het vergroten van het bewustzijn en de kennis over klimaatbestendige infrastructuur in het land.
De workshop, gehouden van 5 tot 8 september 2023, bracht belanghebbenden samen om te leren over de impact van klimaatverandering en zeespiegelstijging op Suriname en om strategieën te ontwikkelen om deze uitdagingen aan te pakken.

Suriname is gevoelig voor de gevolgen van klimaatverandering en zeespiegelstijging, met verschillende factoren die bijdragen aan deze kwetsbaarheid, zoals afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, degradatie van bossen, fragiele ecosystemen en laaggelegen kustgebieden waar 87% van de bevolking woont en economische activiteiten plaatsvinden. Deze factoren resulteren in aanzienlijke schade en verlies als gevolg van klimaatverandering, zeespiegelstijging en extreme weersomstandigheden.

Om deze uitdagingen aan te pakken, heeft Suriname zich volledig gecommitteerd aan de implementatie van zowel de United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) als het Parijs Akkoord. Deze internationale overeenkomsten zijn bedoeld om de inspanningen van Suriname op het gebied van mitigatie en adaptatie aan klimaatverandering te coördineren en ontwikkelingsstrategieën voor klimaatverandering onder de aandacht van het publiek en beleidsmakers te brengen.

Een cruciale stap in het verbeteren van de klimaatbestendigheid en duurzame ontwikkeling van Suriname is het opbouwen van nationale capaciteiten op institutioneel, gemeenschaps- en individueel niveau, naast andere maatregelen om zich aan te passen aan veranderende klimaatomstandigheden. Het National Adaptation Plan (NAP) van Suriname benadrukt het belang van deze aanpak en omvat een reeks acties om dit te bereiken.

Een van de belangrijkste acties die het Ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu heeft ondernomen, is het lanceren van een technisch assistentieproject in samenwerking met Canada om training te bieden in klimaatbestendige infrastructuur. Dit project is essentieel omdat klimaatverandering een directe invloed heeft op gebouwen en infrastructuur. Hogere temperaturen, verhoogde overstromingsrisico’s en andere natuurlijke rampen bedreigen de stabiliteit en efficiëntie van deze infrastructuur, met potentiële economische en sociale gevolgen.

De workshop, ondersteund door het Technical Assistance Partnership – Expert Deployment Mechanism (TAP-EDM) van de Canadese overheid, richtte zich op het creëren van bewustzijn en het bieden van training inzake klimaatbestendige infrastructuur. Gedurende de sessie werden deelnemers ingelicht over het PIEVC Protocol (Public Infrastructure Engineering Vulnerability Committee), een praktische tool voor de systematische beoordeling van klimaatrisico’s in de infrastructuur. Daarnaast werden onderwerpen behandeld zoals resilient coastal management, principes van Integrated Coastal Zone Management, adaptatiemogelijkheden, het belang van natuurlijke hulpbronnen, ruimtelijke ordening en asset management als tools voor kustbeheer.

De workshop omvatte ook de ontwikkeling van drie online cursussen, waarvan er twee werden aangeboden tijdens de fysieke sessie van 5 tot 8 september 2023: de Climate Change and Infrastructure Vulnerability and Risk Assessment-cursus en de Climate Change Resilient Coastal Management-cursus. Deze initiatieven dragen bij aan het vergroten van de kennis en vaardigheden die nodig zijn om klimaatbestendige infrastructuur in Suriname te ontwikkelen en te onderhouden, terwijl ze tegelijkertijd bijdragen aan de inspanningen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.Met dit initiatief zet Suriname een belangrijke stap in de richting van een duurzame en klimaatbestendige toekomst, waarbij het land zich actief inzet om de uitdagingen van klimaatverandering het hoofd te bieden en de welvaart van zijn bevolking te beschermen.