Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu

Workshop Concept Raamwerk “Voorbereiding van een geïntegreerd Afvalbeheer Plan voor Suriname”

27-06-2022

Op maandag 27 juni 2022, werd een validatie workshop gehouden in het kader van de voorbereidingen van een geïntegreerd afvalbeheer plan voor Suriname. Dit, in opdracht van het Ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu -ROM en werd uitgevoerd door ILACO SURINAME NV. Tijdens de workshop is het concept raamwerk gepresenteerd. Vervolgens werden stakeholders in de gelegenheid gesteld feedback te geven en het concept te valideren.

ILACO is door het Ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu aangetrokken om dit project uit te voeren. Startsein van dit project was in december 2021. In het voortraject is er data verzameld om te komen tot een concept raamwerk.

Het project wordt uitgevoerd in twee (2) fasen:

Fase 1:
– Er is een analyse gemaakt van de huidige situatie, inclusief de huidige praktijk en beleidsregels.
– De problemen, uitdagingen en risico’s rond afvalbeheer.

Fase 2:
– Aanvullende informatie is verzameld, daarnaast is er een concept raamwerk voor geïntegreerd afvalbeheer opgezet.
– Aanvullende informatie is verzameld over de huidige afvalbeheer praktijken o.a re-use, recycling etc.

Deze workshop was zeer productief!