Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

Wet Minimumloon wordt geëvalueerd

De werking van de ‘Wet Minimumloon 2019’ is aan evaluatie toe. In de wet staat aangegeven dat twee jaren na de inwerkingtreding van de wet deze geëvalueerd moet worden. Minister Steven Mac Andrew heeft daarom op vrijdag 28 oktober 2022 de commissie Evaluatie Wet Minimumloon geïnstalleerd onder leiding van de onderdirecteur Juridische & Internationale Zaken, Glenn Piroe. Wegens de COVID-19 pandemie heeft het iets langer geduurd om tot dit moment over te gaan.

Bij deze gelegenheid heeft de bewindsman de noodzaak van de evaluatie benadrukt die neerkomt op vaststelling van verbeterpunten voor het aanscherpen van de wet. Voorts heeft hij het belang van de wet voor ons land onderschreven. De wet beschermt volgens hem vooral werknemers, die ongeschoold zijn of minimale scholing hebben genoten, tegen uitbuiting. Tegen deze achtergrond beschouwt hij het minimumloon ook als een belangrijk instrument ter bestrijding van armoede in ons land. Het wettelijk vastgesteld algemeen minimumloon dient daarom volgens hem een minimale garantie te bieden aan werknemers om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. Hij kijkt daarom reikhalzend uit naar de bevindingen van de commissie die binnen 6 maanden aan hem gepresenteerd moeten worden.  

Glenn Piroe, voorzitter van de commissie, heeft aangegeven dat de commissie alles in het werk zal stellen om binnen de aangegeven tijd de bevindingen van de evaluatie van de wet aan de minister te presenteren. De commissie zal de sociale partners raadplegen en de nodige data en arbeidsstatistieken evalueren, interpreteren en beoordelen in samenspraak met ondermeer de Arbeidsinspectie, de Nationale Loonraad en het onderdirectoraat Arbeidsmarkt. Piroe heeft de minister bedankt voor het vertrouwen in de leden van de commissie die volgens hem in goed onderling overleg en met voortvarendheid aan de slag zullen gaan. De personen die zitting hebben in de commissie zijn allen functionarissen van het ministerie met specifieke expertises. De overige leden zijn: Wihtley Lodik, Shoblina Chotkhan-Somai, Mandy Troenopawiro, Ashween Orie en Sidney Alleyne (secretaris).

Paramaribo, 31 oktober 2022

Communicatie Unit Ministerie van Arbeid Werkgelegenheid en Jeugdzaken

De leden van de commissie ‘Evaluatie Wet Minimumloon 2019’. Vlnr: Sidney Alleyne, Ashween Orie, Wihtley Lodik, minister Steven Mac Andrew, Glenn Piroe (voorzitter), Shoblina Chotkhan-Somai en Mandy Troenopawiro.