Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Defensie

Werkgroep moet voorbereidingen treffen voor opzet Nationale Autoriteit Uitvoering Chemisch Wapenverdrag

Misbruik, onveilig gebruik en het niet op de juiste manier opslaan van chemische stoffen kan een negatieve impact hebben op de gezondheid van mens, dier en milieu. Bijvoorbeeld pesticiden, chloor en alle andere chemicaliën die ingezet worden in de verfindustrie, de landbouw-, farmaceutische en medische sector. Zeer giftige industriële chemicaliën die in grote hoeveelheden voor civiele toepassingen worden geproduceerd, kunnen ook als chemische wapens worden ingezet en een bedreiging vormen voor de veiligheid. Minister Krishna Mathoera van Defensie heeft daarom op vrijdag 13 januari een werkgroep ingesteld die alle voorbereidingen moet plegen voor de opzet van de Nationale Autoriteit voor uitvoering van het Chemisch Wapenverdrag. Deze Nationale Autoriteit zal erop toezien dat de bepalingen in het verdrag en de uitvoeringswet op nationaal niveau worden nageleefd.

De Wet  Uitvoering Chemisch Wapenverdrag, die in augustus vorig jaar door De Nationale Assemblee (DNA) is goedgekeurd, is per 13 december 2022 in werking getreden. Conform artikel 8 lid 4 van deze uitvoeringswet moeten bij of krachtens een staatsbesluit nadere regels worden vastgesteld ter inrichting en uitvoering van de taken van een Nationale Autoriteit. Gedacht moet worden aan het ontwerpen van een organisatiestructuur en profielen van het personeel dat in dienst van deze autoriteit zal zijn. De Nationale Autoriteit zal onder andere belast worden met het coördineren van inspecties op het gebruik van chemische stoffen bij bedrijven en overheidsinstanties op nationaal niveau. Deze autoriteit zal samen coördineren met de internationale Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW). De werkgroep staat onder leiding van de kolonel Mitchell Labadie en bestaat verder ook uit luitenant-kolonel Dennis Duurham en majoor Vernon Pengel.