Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

Werkgelegenheid vereist aanpak vanuit verschillende invalshoeken

De arbeidsontwerpwetten die op het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AWJ) op stapel zijn, hebben de zegen van Minister Rishma Kuldipsingh. De bewindsvrouw heeft zich positief uitgesproken over de 11 wetten die nog in de pijplijn zitten in het kader van de modernisering van de arbeidswetgeving. Haar goedkeuring kwam na een uitgebreide presentatie op het ministerie, gevolgd door een discussie tussen haar, directie en staf over de modernisering van de arbeidswetgeving.

Het gaat om 7 wetten die al bij het parlement (DNA) zijn ingediend voor behandeling, terwijl de overige 4 wetten nog ter becommentariëring liggen bij het Arbeidsadviescollege (AAC). Intussen heeft het AAC advies uitgebracht over de Wet Arbeid door Vreemdelingen. De minister zal zich buigen over de kanttekeningen die gemaakt zijn bij dit ontwerp, waarna het ontwerp ter goedkeuring kan worden aangeboden aan de Raad van Ministers. Arbeidswetten hebben bij de voorbereiding, door hun tripartiete aanpak en approach een lange en soms moeizame weg af te leggen voordat de wet het parlement bereikt. Zo is het AAC één van de eerste hordes die de wet moet overwinnen om de volgende stations te kunnen aandoen. De wetten die al bij het parlement liggen voor behandeling zijn: Arbeidsomstandighedenwet; Wet Ondernemingsraadpleging; Wet Werktijdenregeling; Wet Geweld Werkplek en Seksuele Intimidatie; Wet gelijke behandeling; Arbeidsgeschillenwet en wijziging Wet Bekwame Burgers Caricom. De Ongevallenregeling, Vakantiewet en Werknemersregistratiewet staan nog op de agenda van het AAC ter becommentariëring.

Ook zal Kuldipsingh zich sterk maken om het Fonds Voorzieningen Ouderschapsverlof (FVO) spoedig operationeel te maken. Dit fonds dat voortvloeit uit de Wet Arbeidsbescherming Gezin zal verantwoordelijk zijn voor de doorbetaling van onder andere zwangerschaps- en bevallingsverlof. De wet is sedert juni vorig jaar inwerkinggetreden, maar het fonds kan nog steeds niet operationeel gemaakt worden omdat fiat en een initiële bijdrage vanwege het ministerie van Financiën op zich laten wachten. Voorts zal de bewindsvrouw prioriteit geven aan uitvoering van de Wet Centrum voor Innovatie en productiviteit (CIP). Deze wet is in 2019 aangenomen door het parlement. Het bedoelde centrum is in het leven geroepen om productiviteit en innovatie te bevorderen bij zowel de publieke als private sector. Dit moet resulteren in een verhoging van de nationale productiviteit die uiteindelijk moet leiden tot een verhoogd Bruto Binnenlands Product (bbp). De minister heeft bij eerdere aangelegenheden reeds benadrukt dat CIP een cruciale rol zal spelen bij het werkgelegenheidsbeleid dat zich met name zal richten op bevordering van klein-ondernemerschap, innovatie en productiviteit.

Een andere prioriteit genietende aangelegenheid bij Kuldipsingh is het in place brengen van een beroepsmogelijkheid binnen de overheidsadministratie bij ontslagzaken. De beroepsmogelijkheid van een College van Arbeidszaken zoals genoemd in de Ontslagwet van 2018, blijkt niet te kunnen worden uitgevoerd. De wet zal daarom op dit stuk spoedig worden aangepast.

Paramaribo, 21 augustus 2020

Communicatie Unit

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken

Minister Rishma Kuldipsingh, directie en staf van AWJ in discussie met elkaar over modernisering arbeidswetgeving

(foto’s: communicatie Unit AW&J).