Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

Werkers betrokken bij het project Zinvolle Vrijetijdsbesteding van Jeugdzaken worden uitbetaald

Het directoraat Jeugdzaken heeft vanaf 29 augustus 2022 een aanvang gemaakt met het inlopen van de achterstallige betalingen aan personen die hun diensten hebben verleend aan het project ‘Zinvolle Vrijetijdsbesteding’ in 2019. Het gaat landelijk om ongeveer 450 personen die uitbetaald moeten worden. Het project is uitgevoerd in de vakantieperiodes tijdens de vorige beleidsperiode maar de betaling aan werkers en dienstverleners kan eindelijk geschieden. De achterstallige uitbetalingen verlopen vlot volgens de directeur van Jeugdzaken, Genti Mangroe.

Het gehele project Zinvolle Vrijetijdsbesteding hield volgens Mangroe in: vakantieschool, vakantiekamp educatieve dagtochten, sport, recreatie en vakantiewerk voor jongeren. In 2015 werd het project in Paramaribo uitgevoerd en sedert 2016 wordt de vakantieschool landelijk uitgevoerd. Door de uitbraak van de COVID-19 pandemie is dit project in 2020 aangehouden. Het directoraat Jeugdzaken is volgens haar thans bezig met een evaluatie van dit project om na te gaan hoe verder te gaan met de vorming van de jeugd buitenschool verband.

Mangroe is van mening dat gedurende het hele jaar door aandacht moet worden besteed aan het aanreiken van vaardigheden aan jongeren opdat ze zelfstandig kunnen worden en ze goede keuzes maken in het leven. De directeur van Jeugdzaken verwijst in dit verband naar het Jeugdprofiel dat dient als richtsnoer voor de vorming van jongeren tot volwaardige burgers in de maatschappij. Middels het ontwikkelingsconcept Youth POWER zal volgens Mangroe worden getracht om jongeren zoveel als mogelijk het jeugdprofiel te laten benaderen. Het concept Youth POWER is ontwikkeld door het ministerie van AWJ en geeft aan dat jongeren over kracht beschikken om positieve en duurzame veranderingen in hun leven of dat van hun leeftijdgenoten te bewerkstelligen. POWER is een acroniem, welke staat voor Participatie, Ontwikkeling, Weerbaarheid, Economische activiteiten en Rechten.

Paramaribo, 04 oktober 2022

Communicatie Unit

Ministerie van Arbeid Werkgelegenheid en Jeugdzaken

Achter de tafel zit een medewerker van het directoraat Jeugdzaken die werkers uit het district Marowijne uitbetaald die in 2019 hun bijdrage hebben geleverd aan het project ‘Zinvolle Vrijetijdsbesteding’.