Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu

Wereld Biodiversiteit Dag 2022

22-05-2022

Bouwen aan een gezamenlijke toekomst voor alle leven!

22 mei is door de Verenigde Naties (VN) uitgeroepen tot Wereld Biodiversiteit Dag. Op deze dag staat de wereld stil bij het belang van de biodiversiteit voor de mensheid. Het thema van dit jaar is “Building a shared future for all life” vrij vertaald “bouwen aan een gezamenlijke toekomst voor alle leven”.

Deze slogan borduurt voort op het momentum gecreëerd in 2020 en 2021 ter ondersteuning van de formulering van de nieuwe Internationaal Biodiversiteit Raamwerk. Ter hernieuwing van het internationaal Strategisch Action Plan voor Biologische Diversiteit (2011-2020) w.o. de 20 Aichi Biodiversiteit Targets (ABT’s) zal er in de vierde helft van dit jaar een Internationaal Biodiversiteit Raamwerk worden aangenomen door de 196 lidstaten van het Verdrag inzake Biodiversiteit (CBD). Suriname is sinds 1996 lid van dit verdrag en is actief bezig zich voor te bereiden op de algemene vergadering van het verdrag ofwel een COP genoemd waar dit zal geschieden.

De biologische diversiteit is een natuurlijke hulpbron dat ons land kan ondersteunen in het behalen van haar duurzame ontwikkelingsdoelen. Biodiversiteit of biologische diversiteit is de variëteit van levensvormen op de aarde, inclusief planten, dieren, en andere levensvormen, de genen die ze bevatten en de ecosystemen die ze vormen. Van op de natuur gebaseerde oplossingen en/of op ecosystemen gebaseerde benaderingen van klimaat, gezondheidskwesties, voedsel- en waterzekerheid, en duurzaam levensonderhoud, is biodiversiteit het fundament waarop we beter kunnen voortbouwen. Ondanks alle technologische ontwikkelingen die wij als mensen hebben bereikt, zijn wij voor onze basisbehoeften voor ons bestaan – onze gezondheid, water, voeding, medicijnen, kleren, brandstof, onderdak en energie, om maar een paar dingen te noemen – volledig afhankelijk van de natuur.

Echter is de biodiversiteit ook heel erg kwetsbaar en eenmaal uitgestorven, is het heel moeilijk te herstellen. Wanneer een bepaalde soort uitgestorven is, is het haast niet meer mogelijk om deze terug te brengen. Soorten die hier vooral het kwetsbaarst voor zijn, zijn de soorten die uniek zijn voor een bepaald gebied en alleen daar voorkomen vanwege hun geïsoleerde geografische ligging; de endemische soorten. Dan is een heel echt kostbare interventie van wetenschappers nodig om de uitgestorven soort weer nieuw leven in te blazen. Niet altijd is de wetenschap ook in staat dit te doen. Daarom moeten we ervoor zorgen dat het voortbestaan van soorten niet wordt bedreigd.

In Suriname komen er ook endemische soorten voor die door menselijke handelen worden bedreigd om voort te bestaan. Een voorbeeld daarvan is de zaagvissoort dat voor onze kust voorkwam, maar die na het gebruik van bepaalde visserijmethoden de afgelopen jaren niet meer wordt gezien. Ook kan worden genoemd bepaalde zoetwatervissoorten, die endemisch zijn voor een bepaalde rivier of kreek. Wanneer deze kreken of rivieren door mijnbouwactiviteiten compleet worden veranderd, zorgt dat ervoor dat deze vissoorten uniek aan deze gebieden voor altijd verdwijnen. Helaas is onderzoek naar het uitsterven van biodiversiteit en ecosystemen en de vertaling naar beleid nog niet zo ver gevorderd om deze milieurampen te kunnen herkennen en voorkomen.

Voor Suriname is het Ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM) verantwoordelijk voor de coördinatie en uitvoering van het nationaal milieubeleid. Het ministerie heeft als algemene doelstelling o.a. het zorgdragen voor een optimale, duurzame en gecoördineerde aanwending en benutting van de hulpbronnen bodem, water, lucht en biodiversiteit en ecosystemen van ons grondgebied, waarbij mens en milieu centraal staan. Bij het ministerie is er een afdeling belast met het implementeren van beleid voor duurzaam beheer en behoud van biodiversiteit als één van de voornaamste beleidsgebieden waarbij wordt zorggedragen voor de implementatie van het CBD-verdrag w.o. de ABT’s en de implementatie van nationaal beleid voor biodiversiteit. Deze afdeling richt zich op het verhogen van de bewustwording over het belang van biodiversiteit onder de gemeenschap, zodat er meer rekening wordt gehouden met deze kwetsbare natuurlijke hulpbron. Zo zal er worden getracht ons prachtige biodiversiteit en ecosystemen nog langer intact te houden om alle leven voor de toekomst een kans van voortbestaan te bieden.-.