Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Volksgezondheid

Wereld Anti-Tabaksdag 2022 “Tabak: een bedreiging voor ons milieu”

De Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) heeft 31 mei aangekondigd als Wereld Anti-Tabaksdag, een wereldwijde campagne om het bewustzijn over de schadelijke en dodelijke effecten van tabaksgebruik te vergroten. Tabaksgebruik en blootstelling aan tabaksrook heeft niet alleen negatieve gevolgen voor de menselijke gezondheid, maar ook op het milieu. Het thema voor dit jaar is “Tabak: een bedreiging voor ons milieu”, met als doel om het publiek bewust te maken van de milieueffecten van tabak teelt, productie, distributie, consumptie en afval na consumptie. Tevens de tabaksgebruikers een extra reden te geven om te stoppen met roken.

De schadelijke gevolgen van de tabaksindustrie op het milieu is enorm en neemt toe, wat onnodige druk legt op de schaarse hulpbronnen en kwetsbare ecosystemen van onze planeet. Tabak doodt jaarlijks meer dan 8 miljoen mensen en vernietigt ons milieu, waardoor de menselijke gezondheid verder wordt geschaad. Roken is één van de belangrijkste risico factoren van de welbekende Niet-Overdraagbare Aandoeningen (NCDs) zoals hart- en vaatziekten, kanker (w.o. longkanker, hoofd-halskanker, darmkanker en baarmoederhalskanker) en chronische aandoeningen van de luchtwegen en longen. Meer dan 60% van de sterfgevallen in Suriname worden toegeschreven aan deze NCDs.

De milieulast valt het meest op de lage- en middeninkomens landen die er het minst mee om kunnen gaan, terwijl de winst wordt gemaakt door transnationale tabaksbedrijven in de ontwikkelde landen met hogere inkomens. Met ongeveer 90% van alle tabaksproductie, geconcentreerd in de derde wereld, heeft tabak een enorm ongelijke impact op verschillende sociaal-economische groepen. In lage- en middeninkomens landen wordt tabak gezien als een marktgewas dat economische groei kan genereren, terwijl het op lang termijn negatieve gevolgen heeft zoals toegenomen voedselonzekerheid, ziekte, armoede en milieuschade.

Het terugdringen van tabaksgebruik moet worden geïdentificeerd als een belangrijke hefboom voor het bereiken van alle doelstellingen voor duurzame ontwikkeling, niet alleen die welke rechtstreeks verband hebben met de menselijke gezondheid. De campagne roept regeringen en beleidsmakers op om de wetgeving te bekrachtigen, inclusief het implementeren en versterken van bestaande regelingen om producenten verantwoordelijk te maken voor de milieu- en economische kosten van teelt, productie, distributie en afval van tabaksproducten. Suriname is inmiddels hiermee bezig.

De Tabakswet van 20 februari 2013, houdende regels ter beperking van het gebruik van tabak en tabaksproducten heeft als doel om de huidige en toekomstige generaties in Suriname te beschermen tegen de schadelijke gezondheidseffecten van het gebruik van tabak en tabaksproducten en de blootstelling aan tabaksrook. Het ministerie van Volksgezondheid is momenteel in het proces om de huidige wet te wijzigen, waarbij ook regels zullen worden opgenomen ter bescherming van ons milieu als gevolg van tabak.

Stop met tabak voor uw gezondheid en de gezondheid van onze planeet!!