Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

Wees u alert bij ontslag om bedrijfseconomische reden

Indien werkgevers om bedrijfseconomische overwegingen de dienstbetrekking met hun werknemers wensen te beëindigen mogen ze dit afhandelen op basis van wederzijds goedvinden. In sommige gevallen wordt er zelfs een ontslagvergoeding geboden aan de werknemers. De vraag die werknemers zich hierbij moeten stellen is of er inderdaad sprake is van bedrijfseconomische redenen en waarom de werkgever geen ontslagvergunning aanvraagt bij het ministerie van Arbeid? Het zou verstandig zijn om in dit soort gevallen altijd eerst contact op te nemen met het ministerie van Arbeid alvorens te tekenen voor akkoord. Wellicht zit er een addertje onder het gras. Het ministerie van Arbeid maakt dit statement omdat het signalen heeft ontvangen uit het veld dat werknemers van een bepaald bedrijf mogelijk ondoordacht meewerken aan het beëindigen van hun dienstbetrekking wat in sociaal opzicht nadelig voor hen kan uitvallen. “Als u voor akkoord tekent voor de beëindiging van uw dienstbetrekking kan de Ontslagwet u geen bescherming meer bieden”.

De werkgever kan niet zomaar besluiten tot collectief ontslag. Als de werkgever collectief ontslag wenst door te voeren krijgt hij onder andere te maken met de sociale gevolgen voor de werknemers. De werkgever zal daarom een sociaal plan moeten opstellen om de consequenties voor de ontslagen werknemers te verzachten. Bij de behandeling van de ontslagvergunning zal hij moeten aantonen dat de bedrijfseconomische situatie van het bedrijf het collectief ontslag rechtvaardigt. Hij zal moeten onderbouwen dat de “juiste” werknemers zijn voorgedragen voor ontslag en hij moet voldoende kunnen motiveren dat er geen mogelijkheden zijn om werknemers te herplaatsen. Als er daadwerkelijk sprake is van bedrijfseconomische redenen zal het met ministerie hem uiteraard ontslagvergunning verlenen, zodat hij het arbeidscontract kan opzeggen met uiteraard in achtneming van een sociaal plan.

Paramaribo, 24 januari 2020

Communicatie Unit

Ministerie van Arbeid