Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

Wat houden de wijzigingen in de Wet Werkvergunning Vreemdelingen in?

Wat houden de aanpassingen in van de Wet Werkvergunning Vreemdelingen die onlangs, vrijdag 12 augustus 2022, met algemene 38 stemmen is aangenomen in de Nationale Assemblee (DNA)? In totaal is er een viertal aanpassingen doorgevoerd:

1. Het bedrag van SRD 75 voor de aanvraag van een werkvergunning is aangepast naar 100 Amerikaanse Dollars of de tegenwaarde daarvan. Deze aanpassing was noodzakelijk gezien de koersontwikkeling en het feit dat het bedrag van SRD 75 voor een werkvergunning allang was achterhaald:

2. Bij artikel 4 is een lid bijgevoegd waarbij is opgenomen dat het bedrag voor aanvraag van een werkvergunning voortaan bij staatsbesluit zal worden vastgesteld, waardoor niet steeds de gang hoeft te worden gemaakt naar DNA voor tariefsaanpassing;

3. De geldboete bij artikel 12 is opgetrokken van SRD 500 naar een bedrag van maximaal SRD 25000 voor de werkgever als hij een vreemdeling arbeid laat verrichten zonder een werkvergunning:

4. De weigeringsgronden zijn aangescherpt in artikel 7, die te maken hebben met onder meer ongewenste verklaring van vreemdelingen en als het aanbod op de arbeidsmarkt aanwezig is of redelijkerwijs te verwachten is.

Aanvankelijk was in het initiatiefvoorstel opgenomen een aanpassing van het tarief naar SRD 1000, maar na de beraadslagingen in DNA is de aanpassing uiteindelijk geworden 100 Amerikaanse Dollars. Sedert 15 oktober 2021 is het tarief ter verkrijging van een werkvergunning voor buitenlandse arbeidskrachten die worden tewerkgesteld in de goud- olie- en houtsector vastgesteld op 500 Amerikaanse Dollars. Dit tarief voor deze sectoren blijft ongewijzigd. Het tarief van 100 Amerikaanse Dollars is dus voor de overige sectoren. De wet dateert van 24 oktober 1981 en heeft tot doel ordening op de Surinaamse arbeidsmarkt voor zover werkgevers buitenlandse arbeidskrachten wensen aan te trekken.

De aanname van deze wet is een enorme stap voorwaarts, gezien het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AWJ), zich enorm inzet voor regulering van de Surinaamse arbeidsmarkt.

Paramaribo, 31 augustus 2022

Communicatie Unit

Ministerie van Arbeid Werkgelegenheid en Jeugdzaken