Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

Wanica profiteert van aangeboden AWJ/SAO-training Textiele Werkvormen

De Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO) en het Bureau Gemeenschapsprojecten van het ministerie van Financiën en Planning hebben in de afgelopen maanden op succesvolle wijze een aantal projecten in diverse districten geïmplementeerd, welke hebben voorzien in de behoefte aan vakscholing onder de bewoners van die districten, in het bijzonder jongeren en vrouwen. Zo hebben op maandag 8 mei 2023 acht (8) cursisten, waaronder een jonge heer, te Leiding-8, in Wanica hun certificaat in ontvangst mogen nemen voor het met succes afronden van de training Textiele Werkvormen voor Gevorderden. De basistraining hadden zij al eerder succesvol afgerond, ook in het kader van een project van het Bureau Gemeenschapsprojecten.

Minister Steven Mac Andrew van AWJ, die de geslaagde cursisten kort toesprak, benadrukte in zijn betoog het belang van menselijke ontwikkeling voor de verdere ontwikkeling van ons land. De bewindsman benadrukte ook, dat onderwijs een belangrijke component is van menselijke ontwikkeling en dat vakscholing in dit kader een belangrijke plaats inneemt in het beleid van het ministerie. Mac Andrew gaf de cursisten aan, dat ze een vak aangeleerd hebben gekregen van het beste vakscholingsinstituut in Suriname, SAO, en in dit kader moedigde hij hen aan om de aangeleerde kennis en vaardigheden ten volle te benutten, zodat ze als waardige ambassadeurs van SAO kunnen fungeren. De bewindsman benadrukte ook, dat het leren van het vak textiele werkvormen diverse mogelijkheden opent voor de geslaagde cursisten, inclusief het minder hoeven te uitgeven aan beddengoed en kleren van hun gezin, omdat zij die zelf nu weten te maken.  

Bholanath Narain, de burgervader van Wanica Noord-West, bedankte het ministerie, de SAO en het Bureau Gemeenschapsprojecten voor de trainingen die volgens hem een boost geven aan de zelfontwikkeling van districtsbewoners. Hij is ervan overtuigd dat de opgedane kennis en aangeleerde vaardigheden zullen resulteren in een zelfvoorzienend leven voor de geslaagden. Hij verwacht van hen dat zij nu zullen inspelen op de vraag naar kleding op maat in het district. Naomi Esajas-Friperson, voorzitter van de Raad van Bestuur bij de SAO en Anisha Tamsiran-Saridjan, onderdirecteur SAO, zijn in hun toespraak ingegaan op de specifieke vaardigheden die zijn ontwikkeld bij de cursisten. Zo kunnen de geslaagden volgens hen behalve kledingstukken vervaardigen, ook lakens en kussenslopen maken. Zij hebben de geslaagden aangespoord om de uitdaging van ondernemerschap aan te gaan. De advance training heeft 2 maanden geduurd. Met de inbreng van het Bureau Gemeenschapsprojecten hebben de cursisten slechts moeten inkomen met een klein deel van het cursusgeld. De geslaagden waren dolblij met hun certificaat en kijken uit naar meer trainingen voor hun persoonlijke ontwikkeling.

Paramaribo, 10 mei 2023

Communicatie Unit

Ministerie van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken  

Minister Steven Mac Andrew met de geslaagden van de advance Textiele Werkvormen in Leiding-8, Wanica