Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer

Voorleesdag op de OS Sophia’s Lust

Voorleesdag op de OS Sophia’s Lust

Op 8 maart 2024 werd Minister Dinotha Vorswijk van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB) uitgenodigd door de OS Sophia’s Lust om voor te lezen aan de leerlingen van leerjaar 4. Dit initiatief werd georganiseerd door juf L. Hope en juf Lieveld van de OS Sophia’s Lust.

De leerlingen waren buitengewoon enthousiast tijdens het voorlezen en kregen aan het einde van de sessie de kans om hun mening te geven over het verhaal. Hun reacties waren zeer positief en tevreden.

Tijdens de interactie tussen de minister en de leerlingen werd hen gevraagd wat zij later in de maatschappij willen worden. Dit leidde tot een levendige en inspirerende uitwisseling van ideeën.

Als blijk van waardering ontving de minister onder andere een oorkonde en een bloemstuk van de school. Juf Hope gaf aan dat zij in de toekomst graag meer van dergelijke activiteiten wil organiseren in samenwerking met het ministerie van GBB.

Voorleesdag