Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

Voorbereidingen online voting jeugdvertegenwoordigers in volle gang

Het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken streeft ernaar om de verkiezingen van jeugdvertegenwoordigers eind 2022 of begin 2023 te doen plaatsvinden. Samen met het Nationaal Jeugdinstituut (NJI) dat valt onder het ministerie, wordt nagegaan hoe deze verkiezingen het best georganiseerd kunnen worden. Er zijn reeds evaluatiemomenten met stakeholders geweest waarbij is besloten dat de verkiezingen digitaal zullen plaatsvinden. In het proces van digitalisering wordt er gewerkt met enkele bedrijven, waaronder Datasur en A+ Business partner.  Beide bedrijven zijn op dinsdag 14 juni door minister Steven Mac Andrew ontvangen omdat hij geïnformeerd wenste te worden over de ontwikkelde applicatie E-voting solutions Suriname.  

De bewindsman heeft bij deze gelegenheid opnieuw het belang van jongerenparticipatie onderschreven, omdat dit volgens hem de weg zal plaveien naar volwaardig participatie van jongeren in de maatschappij. Hij vindt het noodzakelijk dat er snel duidelijkheid komt omtrent het orgaan voor  jongerenparticipatie. Hierdoor zal het jeugdbeleid doelmatig worden aangescherpt mede door inzichten van de doelgroep. Hij zal nog samen met de doelgroep verder van gedachten wisselen over hoe op een effectieve wijze de jongerenparticipatie kan geschieden, waardoor het uiteindelijk ten goede kan komen aan het welzijn van alle jongeren in ons land en niet slechts voor een groep die op de voorgrond treedt. Ten aanzien van de eerstvolgende verkiezingen focust Mac Andrew op meer democratie en doelmatigheid. Zo worden mogelijkheden uitgewerkt om landelijk geen enkele stemgerechtigde uit te sluiten. Ook zal er gekeken worden naar het doelmatig gebruik van beschikbare financiële- en materiele middelen.

Voor wat betreft de applicatie E-voting solutions Suriname, gaat het om de ontwikkeling van een platform waarop online gestemd kan worden. Ook betreft het de volledige communicatieve procedure welke van belang is voor het proces van het online stemmen op kandidaten. Tijdens de presentatie is gedemonstreerd hoe de applicatie in de praktijk zal werken en hoe het votingsproces zal plaatsvinden.  Hierbij is overzichtelijk aangegeven welke stappen de kiezers zullen volgen om uiteindelijk succesvol hun stem uit te brengen. De kiezer zal voorafgaand aan de stemmingsdag in de gelegenheid worden gesteld in te loggen om te controleren als alles in orde is. In elk district wordt naar mogelijkheden gekeken om elke stemgerechtigde tegemoet te komen, zelfs voor degenen die geen direct toegang hebben tot internet. De ontwikkelaars van de applicatie hebben aan de minister de harde garantie gegeven dat het systeem veilig is. Ook de software zou goed beveiligd zijn. Het ministerie zal spoedig de samenleving informeren over de vorderingen met betrekking tot de voorbereiding van de verkiezingen. 

Datasur en A+ Business partner hebben een presentatie gegeven aan minister Steven Mac Andrew over de ontworpen applicatie E-voting solutions Suriname, die het mogelijk zal maken om digitaal te stemmen bij de volgende verkiezingen van jeugdvertegenwoordigers.  

Paramaribo, 15 juni 2022

Communicatie Unit 

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken