Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

Verplichte inburgering vreemdelingen die de arbeidsmarkt wensen te betreden

Negen migrantenarbeiders hebben met succes de test Basistaalkennis en Samenleving doorlopen en hebben daarvoor elk een certificaat in ontvangst mogen nemen uit handen van de minister van de Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken, Steven Mac Andrew. Dit gebeurde op dinsdag 24 mei 2022.De Stichting Productieve Werk Eenheden (SPWE) is door het ministerie het aangewezen instituut dat bevoegd is deze test af te nemen. Voorafgaande aan de test worden de vreemdelingen uiteraard getraind door de stichting.Deze groep heeft de inburgeringscursus gevolgd in de periode van 11 april tot en met 4 mei 2022.In zijn felicitatieboodschap heeft minister Mac Andrew de hoop uitgesproken dat deze training, afgezien van het de inburgering, een meerwaarde kan betekenen voor de vreemdeling, doelend op het opbouwen van een loopbaan en het maken van misschien zelfs carrière binnen het bedrijf waarin ze werken of tewerkgesteld zullen worden. Hij attendeerde hen niet te aarzelen om te kloppen op de deur van de overheid, zodra ze bij het uitoefen van hun werk geconfronteerd raken met onrecht, uitbuiting, misbruik en dwangarbeid. De bewindsman kon ze hierop wijzen omdat de vreemdelingen tijdens de training wegwijs zijn gemaakt in de overheidsadministratie en de dienstverlening vanuit de overheid. Zo weten ze nu de weg te vinden naar de Arbeidsinspectie, de afdeling Werkvergunning Vreemdelingen, de Politie en de afdeling Vreemdelingenzaken.

Het behaalde certificaat is een vereiste waaraan de vreemdeling dient te voldoen als die zich wenst te begeven op de arbeidsmarkt. Deze vereiste vloeit voort uit de Wet Werkvergunning Vreemdelingen. Dit komt erop neer dat bij de aanvraag van een werkvergunning de vreemdeling het certificaat mede dient in te dienen, naast alle andere vereisten die de wet voorschrijft. De bedoeling hiervan is dat de vreemdeling die in ons land wenst te werken een beetje Nederlands en Sranang moeten kunnen spreken. Ook moet hij/zij weten hoe de samenleving in elkaar zit, wat zijn/haar voornaamste rechten en plichten zijn en bij welke overheidsinstanties er kan worden aangeklopt als er hulp of assistentie nodig is. Hierdoor zal de vreemdeling beter kunnen meedoen in het arbeidsproces, maar is deze vooral weerbaar gemaakt tegen eventuele wantoestanden op de werkvloer. De SPWE zal zich nu voorbereiden op de volgende groep van vreemdelingen die in ons land wenst te werken.

Ministerie van AW&J burgert vreemdelingen in, die de arbeidsmarkt wensen te betreden. In het midden minister Steven Mac Andrew.

Paramaribo, 26 mei 2022

Communicatie Unit

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken