Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

Verkiezingen Leiding Jeugdraad Suriname transparant verlopen

De Jeugdraad Suriname (JRS) heeft tijdens een vergadering  op vrijdag 8 september 2023 zijn leiding gekozen. In een spannende verkiezingsstrijd is Rajeev Goerdin gekozen tot voorzitter van de JRS, Gracelynn Amautan tot ondervoorzitter, terwijl Xemilya Asanredjo is gekozen tot plaatsvervangend ondervoorzitter. Na geopend te zijn, werd de vergadering overgedragen aan de verkiezingscommissie, bestaande uit leden van de Jeugdraad, zodat de verkiezingen konden plaatsvinden.  De verkiezingscommissie is op 26 augustus, tijdens een vergadering van de Jeugdraad Suriname  in het leven geroepen. In de verkiezingscommissie hadden zitting: Derfynio Engeso, voorzitter; Refaja Lindveld,ondervoorzitter; Ashish Kalisingh, secretaris en de leden Riquella Olan, Magavia Jeroe, Mangali Pikientio, Thiara Amatmohamed.  

De verkiezingscommissie heeft van 26 augustus tot en met 8 september 2 officiële vergaderingen gehad waarbij de voorbereidingen zijn getroffen naar de verkiezing van de leiding van de JRS. Daarnaast is er ook digitaal met elkaar gecommuniceerd. Bij de verkiezingen van vrijdag 8 september waren 26 leden aanwezig. Van de 3 afwezigen hebben 2 leden die wegens een overmacht situatie niet aanwezig konden  zijn, op dezelfde dag een collega Jeugdraadslid gemachtigd om namens hun te stemmen. De 28 aanwezige leden hebben allen deelgenomen aan de verkiezingen. 

Voor de functie van plaatsvervangend ondervoorzitter (JRS) hadden: Xemilya Asanredjo, Georgy Kwadjanie en Achive Olan zich verkiesbaar gesteld. Echter trok het lid Kwadjani zich terug wegens persoonlijke redenen. Voor de functie van ondervoorzitter (JRS) hadden: Gracelynn Amautan, Abigail Bottse, Sercheenio Moeljakarta en Ceejay Wiebers zich verkiesbaar gesteld. De leden Rajeev Goerdin, Ilaisa Panka, Shemar Rier en Brondon Wazirali, waren de kandidaten voor het voorzitterschap van de Jeugdraad Suriname. De verkiezingen zijn vlot verlopen. In de spannende strijd is Xemilya Asanredjo  met 14 stemmen gekozen tot plaatsvervangend ondervoorzitter van de JRS. Achive Olan behaalde 12 stemmen. Bij deze verkiezing waren 2 stemmen ongeldig. Gracelynn Amautan werd in een spannde strijd met 13 stemmen gekozen tot ondervoorzitter van de JRS, terwijl Sercheenio Moeljakarta 12 stemmen behaalde, Ceejay Wiebers 1 stem en Abigail Bottse geen. De verkiezing voor de functie van Voorzitter JRS werd gewonnen door Rajeev Goerdin met 14 stemmen. Ilaisa Panka behaalde 7 stemmen, Shemar Rier 5 en Brondon Wazirali geen. Ook bij de verkiezingen voor het voorzitterschap als het ondervoorzitterschap waren er 2 ongeldige stemmen. Middels deze verkiezingen heeft de Jeugdraad Suriname bewezen dat jongeren in staat zijn om op een democratische manier een eigen leiding te kiezen.  

Paramaribo, 11 september 2023 

Communicatie Unit 

Ministerie van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken 

Vlnr: Gracelynn Amautan (ondervoorzitter JRS), Rajeev Goerdin (voorzitter JRS), en Xemilya Asanredjo (plaatsvervangend ondervoorzitter JRS).