Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

Verduidelijking in kwestie nieuw Algemeen Minimumloon

Het ministerie Van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AWJ) heeft over de berichtgeving in de media met betrekking tot het nieuw vastgestelde Algemeen Minimumloon van SRD 38,50 geconstateerd dat enige onjuistheden zijn ingeslopen. In de eerste plaats wenst het ministerie te verduidelijken dat het bericht dat de media hierover heeft bereikt, niet afkomstig is geweest van het ministerie. Uit een intern onderzoek is gebleken dat CDS het bericht heeft verspreid naar aanleiding van een statement van minister Steven Mac Andrew over de vaststelling van het Nieuw Algemeen Minimumloon. Ongelukkigerwijs is de weergave van hetgeen de minister heeft gezegd niet juist in het bedoeld bericht opgetekend.

Het ministerie bevestigt dat de Regeringsraad in zijn vergadering van 8 februari 2023 het besluit heeft genomen akkoord te gaan met het advies van de Nationale Loonraad over de vaststelling van het nieuwe Algemeen Minimumloon van SRD 38,50 per 1 februari 2023. Het advies van de Nationale Loonraad is intern gevalideerd en vervolgens besproken en overeengekomen met de stakeholders. In de berichtgeving wordt ten onrechte de indruk gewekt alsof er sprake is geweest van een impasse met een deel van de stakeholders hieromtrent. Het ministerie benadrukt dat er absoluut geen sprake is geweest van enige impasse, in tegenstelling tot vorige keren bij de vaststelling van het Algemeen Minimumloon.

In het bericht staat voorts aangegeven dat een werknemer ingaande februari 2023 minimaal SRD 6000,- zal moeten verdienen. De minister heeft dit bedrag genoemd omdat hij is uitgegaan van een 40-urige werkweek, welke neerkomt op een bedrag van minimaal SRD 6000 per maand. Voorts heeft hij aangegeven dat dit bedrag vrij van belastingen wordt uitbetaald, omdat het beneden de belastingvrije grens van SRD 7500 ligt. De minister heeft dus niet gezegd dat het maandelijks minimumloon is vastgesteld op SRD 6000 per maand. Het maandelijks minimumloon zal afhankelijk zijn van het aantal werkuren op week- en maandbasis. Het ministerie hoopt hiermee duidelijkheid te hebben verschaft over de onderhavige kwestie.

Paramaribo, 10 februari 2023

Communicatie Unit

Ministerie van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken