Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

Vaders hebben recht op minimaal 7 tot 8 dagen Vaderschapsverlof

Vaders hebben recht op minimaal 7 tot 8 dagen vaderschapsverlof. Het gaat in deze om de dag van de bevalling van zijn partner of vrouw, drie  (3) werkdagen aansluitend op de dag van de bevalling, twee (2) werkdagen onmiddellijk na verloop van het bevallingsverlof van zijn vrouw en twee (2) werkdagen die hij dient op te nemen in de eerste 4 maanden na de bevalling. In totaal 8 dagen, tenzij de dag van de bevalling op een niet-werkdag valt. Deze informatie verschafte de jurist Genti Mangroe in de nieuwe aflevering van Wroko Afersi. Mangroe is een van de juristen van het ministerie die een bijdrage hebben geleverd aan het schrijven van de Wet Arbeidsbescherming Gezin.  Deze wet treedt in werking op 18 september 2019.

In het programma wijst arbeidsvoorlichter, Imro Smith, op het belang van het vaderschapsverlof. Volgens hem is dit verlof wettelijk ingevoerd om de rol die vaders tot nu vervullen in het gezin te vergroten. Wereldwijd is gebleken dat het vaderschapsverlof ervoor heeft gezorgd dat vaders beter in staat zijn om gezinsverantwoordelijkheid te dragen. Hij verwacht daarom dat de introductie van het vaderschapsverlof in ons land de traditionele kijk op de rolverdeling tussen mannen en vrouwen zal doorbreken. Zo zal de vroege betrokkenheid van vaders in het gezin volgens hem kunnen zorgen voor  een succesvolle ontwikkeling van het kind.  

Mangroe zegt dat de rol van de vader groter wordt wanneer de moeder tijdens het bevallingsverlof door ziekte of hospitalisatie niet in staat zal zijn om het geboren kind te verzorgen. Dit zal ook het geval zijn als de moeder komt te overlijden tijdens of direct na de bevalling. In deze gevallen zal de vader de fysieke zorg van het kind op zich moeten nemen. Dat zal volgens de jurist betekenen dat de vader in aanmerking komt voor bijzonder verlof gelijk aan  het bevallingsverlof of het resterend deel daarvan. Indien er geen vader in beeld is, kan volgens Mangroe, een naast familielid in aanmerking komen voor dit bijzonder verlof. De betaling van dit verlof zal geschieden door het Fonds Voorzieningen Ouderschapsverlof dat nog operationeel gemaakt moet worden.

Smith verduidelijkt dat pas na operationalisering van het fonds een aanvang kan worden gemaakt met betaling van het vaderschapsverlof en het bijzonder verlof. Dit zal samengaan met de verplichte maandelijkse financiële bijdragen die zowel werkgevers als werknemers dienen bij te dragen aan het fonds. Hij zegt dat het fonds de bijdragen van werkgevers en werknemers niet met terugwerkende kracht zal laten ingaan, daarom kan in alle redelijkheid ook niet verwacht worden, dat het fonds achteraf werknemers zal vergoeden. Het fonds dat naar verwachting medio november operationeel zal zijn, zal tijdig de ingangsdatum van de eerste verplichte bijdragen van zowel werkgevers als werknemers en de ingangsdatum voor het doen van aanvragen voor vergoeding bekendmaken.

De nieuwe aflevering van Wroko Afersi wordt op vrijdag 30 augustus 2019 om 19.00 uur nm op Gov.Tv uitgezonden. Hierna zal deze uitzending op YouTube te zien zijn, zoals dat reeds het geval is met de vorige afleveringen.

Paramaribo, 28 augustus 2019

Communicatie Unit

Ministerie van Arbeid

   Arbeidsvoorlichter Imro Smith en jurist Genti Mangroe.