Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu

Update COP 28: Suriname’s Standpunt en Successen in Klimaatonderhandelingen en Paneldiscussies

Tijdens de eerste week van de 28e Conferentie van Partijen (COP 28) heeft de Surinaamse delegatie actief deelgenomen aan cruciale coördinatievergaderingen en informele bijeenkomsten, waarbij de nadruk lag op het voorbereiden van teksten die de basis vormen voor onderhandelingen en overeenstemming.

Standpunt Suriname over Mitigatie en Just Transition
Een opvallend aspect van de Surinaamse betrokkenheid bij COP 28 is het standpunt met betrekking tot Mitigatie en Just Transition. Suriname heeft zich op vrijwel alle thema’s kunnen aansluiten bij de standpunten van de Alliance of Small Island States (AOSIS), behalve op het gebied van Mitigatie en Just Transition. Specifiek pleit Suriname voor de opname van marktgebaseerde benaderingen, met name artikel 6, in de tekst over mitigatie. Dit zou de bescherming van bossen stimuleren en tegelijkertijd de overgang naar duurzame praktijken bevorderen.

Opvallend is het verschil van mening over het belang van bossen in de context van mitigatie, waar AOSIS pleit voor het uitfaseren van fossiele brandstoffen zonder nuances. Suriname benadrukt schriftelijk de implicaties voor Sustainable Development Goal (SDG) #7 en de principes van het Verdrag en het Parijs Akkoord.

Paneldiscussies en Workshop Facilitative Sharing of Views
In de tweede week organiseerde de minister van Ruimtelijke Ordening en Milieu een paneldiscussie in het Bhutan Paviljoen. De sessie, getiteld “Lessons from Carbon Negative Countries: Keeping the Ambition Alive,” behandelde de prestaties van Bhutan, Panama en Suriname als pioniers op het gebied van koolstofnegativiteit. Hieruit kwam een leidraad voort die anderen kunnen volgen om ambitieuze klimaatdoelen te behalen.

Daarnaast nam de Surinaamse delegatie deel aan de 15e workshop Facilitative Sharing of Views, waarbij de BUR (Biennial Update Report) van Suriname werd gepresenteerd. De workshop, gebaseerd op het International Consultative Analysis (ICA) proces, bood een platform voor het presenteren van tweejaarlijkse updates, gevolgd door discussies en vragen tussen de partijen.

Artikel 6 van het Parijs Akkoord in de Schijnwerpers
Artikel 6 van het Parijs Akkoord, dat samenwerking tussen landen mogelijk maakt voor de uitvoering van Nationally Determined Contributions (NDC), staat centraal tijdens de huidige onderhandelingen. Onderdelen zoals markten (6.2 en 6.4) en non-markten (6.8) worden intensief besproken. Onder 6.2 worden kwesties behandeld zoals de definitie van coöperatieve samenwerking, de volgorde van autorisatie van units en transparantie in tracking. Onder 6.4 zijn linkages tussen registratiesystemen en emissiereducties onderwerp van gesprek, met specifieke uitdagingen voor ontwikkelingslanden op het gebied van rapportageverplichtingen.

In het kader van 6.8 wordt benadrukt dat het verhandelen van emissies uitsluitend binnen non-market benaderingen moet plaatsvinden, wat gunstig kan zijn voor landen zoals Suriname. De delegatie wijst ook op de noodzaak van capaciteitsversterking om de uitvoering van artikel 6 te waarborgen.

De onderhandelingen tijdens COP 28 blijven zich concentreren op deze belangrijke aspecten, en Suriname blijft een proactieve rol spelen in het streven naar effectieve en rechtvaardige klimaatmaatregelen.