Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

Update clusterinspectie: Clusterinspectie wordt opgevoerd

Het clusterteam heeft naast de bevoegdheid om bestuurlijke boetes op te leggen aan werkgevers nu ook de bevoegdheid om bij herhaardelijke overtredingen over te gaan tot sluiting van het bedrijf/ de onderneming voor een langere periode. Naar aanleiding van de verscherpte Covid- 19 maatregelen, wordt de inspectie opgevoerd. Bij de inspectie wordt vooral de naleving van de protocollen gecontroleerd.  

Ten overvloede wordt benadrukt dat het verplicht is om de Covid-19 protocollen na te leven. Dit wordt gecontroleerd ter bescherming van de werkgevers als de werknemers, maar ook de burgers die gebruik maken van de diensten van de bedrijven. Naar aanleiding van de gestegen positieve covid-19 gevallen de afgelopen weken, wordt de inspectie opgevoerd en zullen die dagelijks plaatsvinden. Bij de controle van de naleving van de protocollen wordt er ook gekeken naar onder andere de hygiëne en relevante documenten van het bedrijf en werknemers. Ook worden bedrijven die in deze periode geen diensten mogen aanbieden een boete opgelegd.

Bij directe gevaar waarbij de protocollen niet nageleefd worden, zal er niet geschroomd worden om over te gaan tot sluiting van de zaak. Ten behoeve van de gezondheid van elke burger zal er indien nodig hard opgetreden worden. Dit om de verspreiding van het Covid-19 virus te beperken en zorg te dragen voor een gezonde samenleving en veilige werkomstandigheden.

Het clusterteam tijdens de controle van de naleving van de protocollen.

Paramaribo, 26 mei 2021

Communicatie Unit

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken