Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Regionale ontwikkeling en sport

UN JP LNOB houdt informatiesessie met ROS en andere belanghebbenden

In het kader van het gezamenlijk programma van de Verenigde Naties, Leaving No One Behind (UN JP LNOB), werd er op dinsdag 7 februari 2023 een informatie- en mobilisatiesessie met het Ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport en de belangrijkste belanghebbenden van het programma, gehouden.

De sessie was gericht op bewustwording van de beleidsdoelstellingen van de UN JP LNOB bij medewerkers van de verschillende directoraten van het Ministerie en andere nationale stakeholders. Het was ook gericht op het identificeren van de belangrijkste policy gaps in het beleid en mogelijke gebieden voor samenwerking, om zo gebruik te maken van de beschikbare kennis en middelen onder belanghebbenden om de verwezenlijking van de UN JP LNOB-doelstellingen mogelijk te maken.

De belangrijkste sessies tijdens deze sessie waren onder meer welkomstwoorden door de Directeur van Regionale Ontwikkeling van het Ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport, de heer Maverick. Boejoekoe; het VN JPLNOB-overzicht dat werd gepresenteerd door de UNDP-programmafunctionaris voor sociale ontwikkeling en SDG-integratie, de heer Ruben Martoredjo, presentaties van de verschillende nationale beleidslijnen, waaronder het beleid inzake regionale ontwikkeling, het beleid inzake de duurzame ontwikkeling van inheemse volkeren, het beleid inzake de duurzame ontwikkeling van Surinamers van Afro-afkomst, het beleid inzake landbouwontwikkeling in het binnenland en het beleid met betrekking tot andere volksstammen.

Tijdens de informatiesessie deelden vertegenwoordigers van overheidsdepartementen hun succesverhalen over soortgelijke interventies en brachten ze opvallende kwesties aan de orde voor de succesvolle implementatie van de VN JPLNOB.

Enkele van de belangrijkste succesverhalen die werden gedeeld, zijn onder meer het door de UNDP gesponsorde project voor het maken van stoffen maskers voor inheemse en tribale vrouwen wier vaardigheden later werden gebruikt om uniformen te maken voor inheemse schoolkinderen nadat COVID-19 onder controle was, de introductie van een nieuw hoogtepunt rijstproject onder inheemse gemeenschappen van West Suriname ter aanvulling van onder andere cassave die oorspronkelijk werd verbouwd.

De deelnemers aan de sessie riepen daarom op tot interventies die kunnen worden aangepast aan alternatief gebruik of gerepliceerd in andere gemeenschappen om hun bereik en bijbehorende voordelen uit te breiden tot buiten de JP LNOB-doelgemeenschappen.

De vertegenwoordiger van de Medische Zending, de heer Melvin Uiterloo pleitte voor procesketens om meerwaarde te produceren. “We moeten volledige waardeketens creëren die de verwerking van materialen tot eindproducten omvatten om meer vaardigheden en werkgelegenheid op elk niveau te creëren”, zei hij.

De deelnemers merkten ook enkele uitdagingen op bij hun afdelingen, waaronder onvoldoende financiering om hun activiteiten te ondersteunen en het gebrek aan coördinatie tussen het nationale Ministerie van Landbouw en het Directoraat Agrarisch Ontwikkeling Binnenland van het Ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport.

Ze merkten ook een groeiende genderkloof op waar mannen achterop beginnen te raken met de verhoging van de status van vrouwen. “Voorgestelde interventies moeten daarom gendergelijkheid bevorderen, zodat niemand aan zijn lot wordt overgelaten”, zei de heer Boejoekoe, deelnemer aan de sessie tevens directeur van het Directoraat Regionale Ontwikkeling van het Ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport.

Andere deelnemers die de informatiesessie bijwoonden waren onder meer de directeur van van het Directoraat Agrarisch Ontwikkeling Binnenland mevrouw Hermien Pavion, UNICEF M&E Officer en JP LNOB focal point mevrouw Prya Hirasingh, het team van de Program Management Unit inclusief de plaatsvervangend program manager, mevrouw Simone Sakia, de Program Monitoring and Evaluation Officer mevrouw Simone Boldewijn, onder andere de communication officer mevrouw Chanique Bipat, de communication Officer mevrouw Tinsia Plein.