Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Defensie

Training Handhaving Openbare Orde

In de eerste week van juli is het Nationaal Leger (NL) gestart met de training Handhaving Openbare Orde (HOO). Alle krijgsmachtsdelen worden hierbij betrokken. Deze vaardigheden worden de militairen reeds vanaf de elementaire en kaderopleidingen bijgebracht. Echter is het steeds beschikken over de juiste technieken en de correcte toepassing van de tactieken van eminent belang, omdat het NL altijd effectief moet kunnen optreden om de samenleving te beschermen en te ondersteunen. Tijdens deze training worden de technieken herhaald, die toegepast worden om groepen ongehoorzame burgers, die de openbare orde verstoren, met proportioneel gebruik van die technieken tot de orde te roepen. Handhaving van de openbare orde is een taak van het Korps Politie Suriname (KPS). Volgens de Grondwet kan toestemming worden verleend aan het NL om indien het nodig wordt geacht, het KPS te ondersteunen bij het handhaven van de openbare orde.

Het aanscherpen van vaardigheden binnen het NL is een continu proces. Naast het verbeteren van de fysieke gesteldheid van de militair is het continu aanscherpen van vaktechnische kennis nodig in het belang van het rechtmatig en correct optreden van het leger. In de komende maanden gaat de training t.b.v. het NL door en komen andere vaardigheden aan de orde.