Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Justitie en Politie

Procedure indienen ontwerp staatsbesluiten

 1. Hoe wordt een ontwerp Staatsbesluit ingediend ?
  Het ontwerp-Staatsbesluit wordt voorbereid door het Ministerie, dat ingevolge zijn taakomschrijving met de zorg voor de te regelen materie is belast.

  Het ontwerp-staatsbesluit wordt aan het Ministerie van Justitie en Politie ter toetsing voorgelegd, in geval van:

  • omvangrijke regelingen of regelingen van ingrijpende aard;
  • regelingen die substantiële gevolgen voor de belasting van het bestuurlijke of  het justitiële apparaat hebben.
   De betreffende Minister dient het ontwerp-Staatsbsluit met bijbehorende Nota van Toelichting in bij de Raad van Ministers.

   De Raad van Ministers neemt een beslissing, welke wordt vervat in een missive van de Vice-President, Voorzitter van de Raad van Ministers.

 2. Wat gebeurt er nadat de Raad van Ministers een beslissing heeft genomen ?
  • De voorstukken, inclusief de missive van de Vice-President, worden daarna in 20-voud door de Minister aan de President van de Republiek Suriname aangeboden, die e.e.a. doorgeleidt naar de Staatsraad ter behandeling binnen dit College.
  • Het advies van de Staatsraad wordt door de President van de Republiek Suriname naar de Minister verzonden, onder uitnodiging het nodige te doen verrichten en verdere voorzieningen te treffen ter vaststelling van een en ander.
  • De Minister biedt een schoon ontwerp met inachtneming van het advies van de Staatsraad, aan de President van de Republiek Suriname.
  • Nadat de President van de Republiek Suriname het staatsbesluit bekrachtigd heeft, wordt dit door het Kabinet van de President naar de Minister van Binnenlandse Zaken verzonden met het verzoek om e.e.a. te doen publiceren in het Staatsblad van de Republiek Suriname.