Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Defensie

Politie

 1. Wat is de officiële naam van de Politie in Suriname?
  De nationale Politie in Suriname wordt  Het korps Politie Suriname  genoemd. De leiding van het Korps Politie ligt bij de minister van Justitie en Politie. Aan het hoofd van het Korps Politie staat de Korpschef.Het Korps Politie Suriname is een hiërarchische organisatie met een rangenstelsel.
  De algemene leiding van de Politie ligt bij de minister van Justitie en Politie.
  De Korpschef is belast met het beheer en de organisatie van het Korps Politie Suriname.

 2. Wie heeft naast de Minister van Justitie en Politie ook het bevoegde gezag over het Korps Politie Suriname?
  De procureur Generaal  is bevoegd aan de ambtenaren van politie instructies te verstrekken tot voorkoming, opsporing en nasporing van strafbare feiten. De Procureur-Generaal waakt voor de juiste uitoefening van de taak van de politie. Hij is bevoegd die inlichtingen in te winnen en voorstellen te doen die hij nodig acht.

 3. Welke plaats heeft het Korps Politie Suriname in de constitutie?
  De bijzondere positie van het Korps Politie Suriname komt tot uiting in artikel 179 van de Grondwet van de Republiek Suriname. Het Korps Politie Suriname heeft als Constitutioneel Orgaan van de Republiek Suriname de taakstelling zoals vastgelegd in artikel 5 en artikel 6 van het Politie Handvest (Gouvernementsblad 1971, no 70) houdende regelen omtrent de politie in Suriname.

 4. Wat zijn de taken van de politie?
  De politie heeft in het algemeen de taak te zorgen voor:De handhaving van de openbare orde en veiligheid, het voorkomen van inbreuken daarop en de bescherming van personen en goederenDe opsporing van strafbare feiten en het toezicht op de naleving van wettelijke voorschriften, op welke overtreding straf is gesteld.De bijzondere taken van  het KPS zijn op de volgende gebieden;Inlichtingendienst
  Vreemdelingendienst
  Het overbrengen en bewaken van gedetineerden
  Het betekenen en uitreiken van gerechtelijke stukken in strafzaken.

 5. Welke aspecten in de samenleving hebben bijzondere aandacht van het Korps Politie?
  Het Korps heeft bijzondere aandacht voor:

  Jongeren in onze samenleving
  Mensenhandel. 
  Het verkeer en handhaving van verkeersregels. 
  Grensoverschrijdende- en georganiseerde criminaliteit.

 6. In welke drie groepen valt de politie te verdelen?De politie kan verdeeld worden in;
  De Algemene Politie(Algemene opsporingsbevoegdheid)
  De Bijzondere Politie (Beperkte opsporingsbevoegdheid)
  De Militaire Politie (Algemene opsporingsbevoegdheid op militaire plaatsen en objecten en beperkte opsporingsbevoegdheid op openbare plaatsen.

 7. Wat is de Bikers Unit van de Politie?
  De Bikers Unit van Korps Politie Suriname is gevestigd in de 
  politiepost Zwartenhovenbrugstraat.De Bikers Unit telt 16 agenten en is opgericht op 16 oktober 2006.
  De Bikers Unit staat voor dienstverlening aan de burgerij en is altijd beschikbaar 
  U kunt terecht bij de post:
  Zondag t/m donderdag: 07.00-22.00
  Vrijdag en zaterdag: 07.00-24.00 

  Tel.nr: (+597)471902
  Email: icpbikersunit@yahoo.com

   
 8. Welk nummer kan ik bellen als ik de politie dringend nodig heb?
  Het alarmnummer van de politie is 115.

 9. Is de politie mijn beste kameraad?
  U kunt zich altijd tot de politie wenden in geval van nood, onbehagen, vermoeden van een misdrijf, of andere gevallen waarbij de orde en het rechtsgevoel worden verstoord. Bel 115Enkele voorbeelden waarbij u de politie kunt inschakelen:
  Illegale kinderopvang
  Geweld tegen kinderen, kindermishandeling , bel de kindertelefoonlijn 123.
  Illegaal dumpen van vuil
  Vervallen babyvoeding, de Politie maakt contact met Ministerie van Handel en Industrie.
  Smokkel 
  Verkeersopstoppingen
  Gevaarlijk wegmeubilair
  Kapot verkeerslicht
  Schooltransport waarbij de chauffeur zich niet houdt aan de verkeersregels, of alcoholmisbruik of aanranding of betasting
  Pesten

 10. Politie en gezondheidszorg?
  Indien een patient met letsels binnengebracht  wordt waarbij er een vermoeden is van een misdrijf ( schotwonden, ernstige mishandeling enz, treedt  dan in contact met de politie 115. Dit vermoeden kan ook een vermoeden van sexueel misbruik zijn.

 11. Politie en slachtoffers huiselijk geweld?
  Slachtoffers van huiselijk geweld dienen door de  arts tijdens de behandeling  aangemeld te worden bij de politie in. Voor begeleiding van het slachtoffer  is er Bureau Slachtofferzorg aan de Keizerstraat , hier kunnen slachtoffers terecht voor verdere behandeling.

 12. Politiebureaus Paramaribo
POLITIE ALARMNUMMER 115
Paramaribo
Hoofd bureau van PolitieDuisburglaan 43-45(00597) 492411 – 492461 – 492771
Bureau KeizerstraatKeizerstraat 23(00597) 471111 – 477777
Bureau Nieuwe HavenHavenlaan Zuid(00597) 402831 – 402656
Bureau GeyersvlijtBasitostraat(00597) 451222 – 451 677
Ressort LatourIndira Ghandiweg/Tamanoeastraat(00597) 481524 – 483547
Ressort LivornoSir Winston Churchilweg 54(00597) 481941 – 483400
Ressort UitvluchtKasabaholoweg 90(00597) 498537 – 498045


13. Politiebureaus Gewest Wanica

Gewest Wanica
Station KwattaKwattaweg 618 (omgeving 3e rijweg(00597) 436132 – 435392
Staiton JarikabaMr. P. Chandishawweg 67(00597) 0328080
Station Santa BomaWelgedachtweg A weg 23(00597) 0350022
Station Leiding 9aCammissaris Weythingweg 344(00597) 0338182 – 0338010
Station LelydorpIndira Chandiweg 472(00597) 0366785 – 0366116
Station nieuwe grondIndira Ghandiweg 503(00597) 580677 – 582050 – 582055
Station DomburgSir Winston Churchilweg 834(00597) 0370022

14. Politiebureaus Gewest Para

Gewest Para
Station RijsdijkIndira Ghandiweg omgeving Rijsdijk(00597) 0352020 – 0352300
Station OverdrachtMeursweg(00597) 0352080 – 0352044 (tst 205)
Station ParanamEinde Laterietweg(00597) 0323222 – 0323281 (tst 215)
Station ZanderijKennedyweg 817(00597) 0325222

15. Politiebureaus Gewest Saramacca en Coronie

Gewest Saramacca
Station GroningenStaatsgebouwen # 4(00597) 0327188 – 0327157
Station CalcuttaOost-Westverbinding(00597) 08803042
 
Gewest Coronie
Station FriendshipJSP Kraagweg(00597) 0235122 – 0235123

16. Politiebureaus Gewest Nickerie

Gewest Nickerie
Bureau Nieuw NickerieOost Kanaalstraat 1(00597) 0231530 – 0231222
Station HenarWooncentrum Groot Henarpolder(00597) 0234111
Station Paradisepolitieweg sn 0710 -Paradise(00597) 0236122
Station WaldeckGraderweg 5(00597) 0231422
Station CorantijnSchoolweg(00597) 0231524
Station WageningenMatapilaan 1(00597) 0233122

17. Politiebureau Gewest Commewijne

Gewest Commewijne
PolitiecommandantWilhelminastraat gebouw commissariaat(00597) 0322222 – 0322226
Station Nieuw AmsterdamLandingstraat(00597) 0322231 – 0322239
Station MariënburgHoofdweg Mariënburg SC 68(00597) 0322224
Station TamredjoInding Soemitaweg 106(00597) 0356410
Station MeerzorgHoek weg Peperpot Oostwest verbinding 1(00597) 0354045

18. Politiebureaus Gewest Marowijne en Brokopondo

Gewest marowijne
Station MoengoAbraham Crijnsenweg 1(00597) 0341321 – 0341280
Station AlbinaWilhelminastraat 13(00597) 0342077 – 0342080
 
Gewest Brokopondo
Station BrokopondoStaatslogeergebouw Moesambaweg(00597) 08804611
Station KlaaskreekOmgeving Klaaskreek(00597) 08804617
Station Nieuw KoffiekampOmgwving Nieuw Koffiekampin aanbouw tel. volgt