Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Volksgezondheid

NCD’S

Wat verstaan we onder NCD’s ?

NCD’s zijn non-communicable diseases, dat wil zeggen niet –overdraagbare ziekten zoals hart- en vaatziekten. De regering heeft het voorkomen en beheersen van deze ziekten tot een nationale prioriteit gemaakt. Hiervoor is er een nationaal actieplan ontwikkeld, waarvan de uitvoering in 2012 is gestart. Dit plan beschrijft het breder kader waarbinnen activiteiten in Suriname moeten worden ontwikkeld op het gebied van NCDs in de periode van 2012 –2016. Om dit plan uit te voeren worden de volgende principes gehanteerd bij de uitvoering van de activiteiten. 

  • Multi- sectorale benaderingen
  • Geïntegreerde benadering van preventie en beheersing (van NCDs)
  • Capaciteitsversterking
  • Incorporeren van leeftijds-, gender- en etniciteitsdimensies
  • Gezondheidsbevordering (Health Promotion)

De genoemde principes beschrijven allen, direct of indirect, de essentie en noodzaak van het werken met- en versterken van- gemeenschappen zodat zij beter in staat zullen zijn om een significantere rol in te nemen in het behouden en bevorderen van hun eigen gezondheid.

Verschillende nationale en internationale onderzoeken geven aan dat factoren als alcohol misbruik,  roken, onvoldoende bewegen, etc. leefstijl gerelateerd zijn, cultuursensitief zijn en veranderbaar zijn middels het opzetten en uitvoeren van structurele en strategische interventies.

In 2013 is er een gezondheidsonderzoek in Suriname uitgevoerd naar het voorkomen van risico factoren met betrekking tot chronische aandoeningen onder de naam ‘LANGA WAN ANU GI WAN MORO GOSONTU SRANANG’. De resultaten van dit onderzoek zijn begin 2014 gepresenteerd. Aan de hand van de resultaten kunnen we concluderen dat de gemiddelde Surinamer een niet al te gezonde leefstijl heeft. Het zou kunnen dat we verkeerd eten, niet genoeg bewegen, roken, te veel alcohol gebruiken of misschien zelfs niet genoeg rusten.

  1. Wat zijn de verschillende acties die er ondernomen zijn in het kader van het promoten van een gezonde leefstijl?
    In 2013 zijn de activiteiten ontplooid gerelateerd aan het activiteitenschema voortvloeiend uit het NCD Plan 2012 – 2016 van het Ministerie van Volksgezondheid in Suriname, de Port of Spain Declaration van de CARICOM staatshoofden mbt chronische niet overdraagbare aandoeningen en de UN High Level Meeting on NCDs in November 2011 waaronder de uitvoering van een nationale anti-tabak campagne, operalisatie van de One Stop Shops in Paramaribo en Nickerie, productie en uitzenden van een laagdrempelig beweegprogramma om bewegen te promoten.

    In 2014 zijn deze actviteiten voortgezet. Een groot deel van de aktiviteiten worden deels uitgevoerd door een intensieve samenwerking met andere departementen, gezondheidszorginstellingen en NGOs .