Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

Nationaal Jeugdparlement

 1. Waar staat NJP voor?
  NJP staat voor het Nationaal Jeugd ParlementDe regering heeft een beleid ontwikkeld waarin jeugdigen optimaal de gelegenheid krijgen hun mening te geven en gehoord worden in aangelegenheden die hen betreffen. 
  Om dit recht op participatie tot uitdrukking te laten komen is het Nationaal Jeugd Instituut (NJI) bij uitstek een geschikt instrument. 
  Het NJI heeft een Jeugdparlement, waarin vertegenwoordigers van de jeugd uit het gehele land zitting hebben. Dit orgaan dient als consultatie c.q. inspraakorgaan van de jeugd, waardoor de regering bij het formuleren van het jeugdbeleid input krijgt van de jeugd. Tevens isdit orgaan ook een bewakingsmechanisme van de jeugd t.a.v. het jeugdbeleid van de regering.Het NJP wordt door of namens de President van de Republiek Suriname geïnstalleerd.
  Het huidig Jeugdparlement van Suriname werd op 8 februari 2014 geïnstalleerd en heeft een zittingsperiode van 3 jaar, 2013 – 2016.

 2. Wat is het doel van het NJP?
  Het doel van het Instituut is het recht op participatie van de jeugd op bestuurlijk niveau tot uiting en volle beleving te brengen waardoor het jeugdbeleid gericht en doelmatig wordt.

 3. Uit hoeveel leden bestaat het NJP?
  Het Jeugdparlement bestaat uit 29 leden,die Jeugdparlementariërs worden genoemd. Deze vertegenwoordigen de jongeren uit de verschillende districten. In indeling is alsvolgt:
  • Paramaribo: 9 leden
  • Wanica: 4 leden
  • Marowijne: 2 leden
  • Commewijne: 2 leden
  • Saramacca: 2 leden
  • Coronie: 1 lid
  • Nickerie: 3 leden
  • Sipaliwini: 2 leden
  • Brokopondo: 2 leden
  • Para: 2 leden

 4. Wat zijn de taken en bevoegdheden van het NJP?
  Taken van het Instituut:
  • De regering voorzien van informatie en inzichten over jongeren (aangelegenheden).
  • Het jeugdbeleid controleren en bewaken.
  • Standpunten innemen m.b.t. jeugdaangelegenheden.
  • Jeugdambassadeurs voordragen.
  • Jaarlijks het Nationaal Jeugd Congres organiseren en de resultaten verwerken in een nota t.b.v. de regering.

 5. Uit welke commissies bestaat het NJP ?
  De Jeugdparlementariërs zijn onderverdeeld in 5 vaste commissies  te weten:

  Voorlichting en Media  
  Sociaal Welzijn en Maatschappelijke Zaken 
  Sport en Recreatie 
  Nationale en Internationale Betrekkingen 
  Onderwijs en Ontwikkeling