Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu

Kwik

Kwik (mercury) is een natuurlijk voorkomend element dat voorkomt in de lucht, het water en in de bodem. Wanneer kwik in de bodem en het water terecht komt kan het door micro-organismen worden omgezet in methylkwik en door onder andere vissen en andere organismen worden opgenomen. Kwik kan ook op de gezondheid van zowel mensen als dieren effect hebben.

Kwik wordt in verschillende producten en productieprocessen gebruikt. Enkele producten die kwik bevatten zijn: niet-elektronische bloeddruk- en thermometers, fluorescerende lampen (TL-buizen) en bepaalde batterijen. Wanneer zo een apparaat stuk gaat, dan kan men blootgesteld worden aan een hoge dosis kwikdamp. Dit kan schadelijke effecten hebben op de de gezondheid van de mens. Ook cosmeticaproducten bevatten kwik, voornamelijk de welbekende skin lightening crèmes bevatten een hoog percentage aan kwik. Het gebruik van deze producten kan leiden tot ernstige huidaandoeningen.
In Suriname wordt  kwik voornamelijk gebruikt binnen de kleinschalige goudmijn sector. De kwikdamp die vrijkomt bij het verwerken van goud is schadelijk voor de gezondheid van de mens.


Suriname is vanaf 31 oktober  2018 partij  bij het Minamata verdrag inzake kwik. Het Ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu is de nationale focalpoint. Het Minamata verdrag betreffende Kwik heeft als doel bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu tegen de emissie en uitstoot van kwik. Het Minamata Initial Assessment rapport 2020 geeft een weergave van de stappen die ondernomen moeten worden voor de implementatie van het verdrag.


Omdat het gebruik van kwik binnen de kleinschalige goudmijnsector een grote impact heeft op de gezondheid van de bevolking en ook op het milieu, wordt er vanuit de overheid speciale aandacht geschonken aan deze sector. In mei 2019 is het officiële startsein gegeven voor het 7-jarig EMSAGS project. EMSAGS staat voor “Improving Environmental Management in the Mining Sector of Suriname, with Emphasis on Artisinal and Small Scale  Gold Mining”.  Binnen dit project zullen onder andere nieuwe methoden om kwik vrij te mijnen worden aangeleerd aan kleinschalige goud mijnbouwers, middels het opzetten van training centers op verschillende strategische locaties. In de board van dit project hebben zitting: het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu, het NIMOS, het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen en de UNDP Suriname.  Complementair hieraan is het GEF Gold project waarvan de launch in december 2020 heeft plaatsgevonden. Dit project heeft als doel het kwik gebruik binnen de kleinschalige goudmijnsector te verminderen, alsook de toegang tot financiering te vergroten voor het aanschaffen van nieuwe duurzame kwikvrije technologieën door de kleinschalige goudzoekers. Verder wordt er speciaal voor de kleinschalige goudsector een Nationaal Actie Plan (NAP) voorbereid waarbij er een strategie is opgenomen om systematisch de kwik uitstoot te reduceren.

Link naar de website van het verdrag: https://www.mercuryconvention.org/