Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu

Klimaatverandering

Algemeen
Klimaatverandering (climate change) is momenteel 1 van werelds grootste uitdagingen. Inspanningen om de negatieve effecten hiervan op het leven op aarde tegen te gaan kunnen worden onderverdeeld in mitigatie en adaptatie maatregelen.

Mitigatie maatregelen zijn activiteiten die de verdere opwarming van de aarde tegengaan, d.m.v. vermindering van de uitstoot van broeikasgassen (GHG). De belangrijkste GHG hierbij is CO2, omdat deze in een korte periode drastisch toeneemt in de atmosfeer als gevolg van menselijke activiteiten. Adaptatie maatregelen zijn activiteiten die gedoeld zijn de leefomstandigheden van de mens t.o.v. climate change “aan te passen”. Bij zowel mitigatie als adaptatie activiteiten staan bossen/vegetatie centraal, omdat bossen een belangrijke opslagplaats zijn voor CO2. Internationaal wordt er daarom een specifiek beleid gepromoot om de rol van bossen tegen climate change te behouden/te vergroten. Suriname is een HFLD (high forest cover (>50%) & low deforestation rate (< 0.22%)) land, met het hoogste percentage bosbedekking t.o.v. haar totale land oppervlakte. Suriname draagt hierdoor effectief bij aan het tegengaan of mitigeren van klimaatverandering, omdat zij een significante hoeveelheid van de bekende broeikasgas, koolstofdioxide opslaat in de biomassa, het organisch materiaal, waaronder de bladeren, takken, wortels en stammen van de bomen in haar bossen. Volgens de SBB is dit een jaarlijkse waarde van 8,449,431 t CO2 voor de periode 2000-2019.


Om richting te geven aan het klimaat beleid zijn er enkele documenten ontwikkeld: het Nationaal Adaptatie Plan (NAP), Nationally Appropiate Mitigation Action (NAMA) en de Nationally Determined Contribution (NDC), National REDD Strategie, Safeguard Information System (SIS), Forest Reference Emission Level (FREL) rapport. De REDD strategie, SIS en FREL worden gezien als randvoorwaarden voor Suriname in het kader van de onderhandelingen om te komen tot klimaatfinanciering voor het duurzaam beheer van onze bossen.

Met de goedkeuring van het NAP en de NDC 2020, introduceert Suriname een meer systematische aanpak voor het aanpakken van zowel mitigatie als adaptatie die het mogelijk zal maken de veerkracht te versterken, de koolstofvoorraad in stand te houden, de uitstoot te verminderen en tegelijkertijd de Surinaamse economie duurzaam te ontwikkelen, en het beperken van de kosten van de effecten van klimaatverandering. Het NAP markeert een belangrijke stap voorwaarts in de richting van het opbouwen van veerkracht, het verbeteren van risicobeheer en het aanpassen aan klimaateffecten.

Enkele projecten die worden uitgevoerd in het kader van klimaatverandering:
-Suriname Global Climate Change Alliance Project (GCCA+) Second phase: ‘Resilience building through integrated water resource management, sustainable use and coastal ecosystems management’. Dit project biedt ondersteuning bij de aanpassing aan de belangrijkste effecten van klimaatverandering door het beheer van watervoorraden en kust ecosystemen te verbeteren. 
-Enhancing Climate Resilience in CARIFORUM countries project-The Global Climate Change Alliance plus (GCCA+)” heeft de volgende componenten
-klimaatwaarnemings- en monitoringnetwerken verbeteren voor een betere sectorale en ontwikkelingsplanning
-Verbetering van de klimaatbestendige waterinfrastructuur van het Caribisch gebied
-Capaciteit opbouwen en onderwijs- en outreach-programma ontwikkelen voor een beter raamwerk inzake klimaatrisicobeheer in CARIFORUM-lidstaten
-3rd National Communication under the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). Dit project is gestart in 2019 en loopt tot en 30 april 2022. Een van de doelstellingen is het opzetten van een permanente structuur voor het vergaren van informatie t.b.v rapportage naar de UNFCCC toe inclusief het opzetten van een broeikasgas inventarisatie (GHGI) netwerk voor Suriname dat gekoppeld zal worden aan het Suriname Environment information Network (SMIN).  

Link naar de de website van de United Nations Framework Convention on Climate Change: https://unfccc.int/