Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en cultuur

ICT in het onderwijs

 1. Wat is het beleid van de regering ten aanzien van ICT in het onderwijs?
  Als onderdeel van de onderwijsvernieuwing stelt de regering het implementeren van ICT in het onderwijs als hoogste prioriteit. 
  Het document dat deze prioriteit ondersteunt is  het Nationaal Strategisch Beleidsplan voor ICT in het Onderwijs.
  Het Nationaal Strategisch Beleidsplan voor ICT in het Onderwijs is één van de componenten in het Second Basic Education Improvement Programma, 2nd  BEIP.

  ICT in onderwijs zorgt voor een betere toegang tot het  bedrijfsleven.In het Strategisch beleidsplan is verder opgenomen dat de Informatie en Communicatie Technologie een zodanige plaats inneemt in het onderwijs dat leerlingen een betere toegang krijgen tot het bedrijfsleven. Door een aangepast systeem toe te passen kunnen de studenten zo vroeg mogelijk in aanraking komen met praktijksituaties en voorbereid zijn op wat hen te wachten staat op de arbeidsmarkt.

 2. Waarom wordt er nu voorrang gegeven aan ICT in het Onderwijs?
  Doordat er reeds jaren niet voldaan werd aan de behoefte op de arbeidsmarkt en economische groeisectoren  moest het curriculum van de beroepsopleidingen worden aangepast.

   
 3. Welke additionele opleidingen zijn hiervoor in het leven geroepen?
  Er is een start gemaakt met twee nieuwe opleidingen ICT op het instituut voor de Opleiding van leraren (IOL).

  Het Minov, het IOL en The International Institute for Education for Development lanceerden in onderlinge samenwerking voor deze twee nieuwe studies op HBO niveau.  
  Daarnaast is er een opleiding dat betreft computer based education, wat bedoeld is  om moderne technologie op scholen in te zetten ter ondersteuning van het bestaande curriculum. Deze opleiding is een 2- jarige LO opleiding.De ICT in Education Opleiding is sinds 2015 ook in het district Nickerie te volgen.

 4. Voor welke doelgroep gelden deze opleidingen?
  Het  Minov heeft deze opleidingen geïnitieerd voor de leerkrachten bij de basis, VOJ en VOS scholen.
  Zij worden opgeleid om o.a. ook ICT in taal en rekenen te gebruiken en gebruik te maken van blended learning.

 5. Welke aanpassingen hebben plaatsgehad op de verschillende scholen ?
  Op de Imeao zijn scholen uitgerust met simulatielokalen. Hierbij hebben de leerlingen de gelegenheid om te leren omgaan met boekhoudkundige software en  kunnen ze zo hun theoretische kennis beter toepassen in de praktijk. 
  Ook het Polytechnisch College is voorzien van dergelijke lokalen.

  Er wordt gestart met schoolmanagementinformatiesystemen ( SMIS) en Electronische Leeromgevingen. ELO’s.