Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Justitie en Politie

Goedgekeurde ontwerpwetten vanaf augustus 2010

  1. Welk college beslist over de wetsontwerpen?
    Het hoogste politieke orgaan van de staat De Nationale Assemblée beslist over alle wetsontwerpen die haar ter goedkeuring worden aangeboden. Samen met de Regering behoort De Nationale Assemblée tot de Wetgevende macht.

  2. Waar vind ik een overzicht van alle goedgekeurde wetten?
    Op het ministerie van Binnenlandse zaken kunt u terecht voor het opvragen van een goedgekeurde wetten. 
    Voor een overzicht van alle goedgekeurde wetten zie DNA wetgeving 
    Voor een overzicht van alle goedgekeurde en gepubliceerde wetten zie DNA wetgeving