Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu

Duurzaam Landbeheer

Land is de basis van het leven op aarde en omvat veel meer dan het vaste oppervlak van de aarde. Het omvat de bodem, het moeder gesteente en de rotsen eronder en de atmosfeer met haar klimaten. Land is het geheel aan levende organismen, zowel planten als dieren. Het verwijst vaak naar een specifiek stuk land dat bedekt kan zijn met verschillende soort vegetatie (bijvoorbeeld natuurlijk beheerd grasland, akkerland en wetlands) en bebouwde oppervlakten (wegen en gebouwen). Een essentieel onderdeel van het land is de bodem, waarvan we afhankelijk zijn voor onze bebouwing, onze leefruimte, ons drinkwater, onze voedselvoorziening en onze gezondheid. Doordat we zo afhankelijk zijn van de bodem, is het heel belangrijk stil te staan over het benutten van de gebruiksmogelijkheden van de bodem zonder deze aan te tasten of uit te putten.

Duurzaam landbeheer verwijst naar praktijken en technologieën gericht op de integratie van het beheer van land, water, biodiversiteit en andere natuurlijke hulpbronnen om aan menselijke behoeften te voorzien en zorgen voor waarborgen van ecosysteemdiensten en levensonderhoud.

Het beleid voor landbeheer richt zich voornamelijk op situaties van landdegradatie, waarbij het bio-fysisch milieu aangetast wordt als gevolg van menselijke/antropogene activiteiten op het land. Voor Suriname is er reeds geïdentificeerd dat landdegradatie voornamelijk kan ontstaan door het langdurig gebruik van insecticiden en pesticiden in de landbouw, grond erosie als gevolg van ontbossing vanwege houtkap en mijnbouw, de onjuiste opvang van afval en chemische stoffen en aan de oude bauxietmijnen.

In juni 2000 heeft Suriname het milieuverdrag voor het tegengaan van landdegradatie en woestijnvorming (UNCCD) geratificeerd. Woestijnvorming is een verregaande vorm van landdegradatie veroorzaakt door o.a. menselijke activiteiten en klimaatveranderingen. Hoewel, Suriname geen woestijnvorming kent werd dit verdrag door Suriname geratificeerd, omdat we als land beseffen dat we het verschijnsel van landdegradatie wel kennen. Het doel van het verdrag is om de oorzaken van woestijnvorming tegen te gaan en de negatieve gevolgen van droogte te bestrijden ofwel te mitigeren door middel van het bevorderen van activiteiten gesteund door internationale samenwerking en partnerschappen.

Link naar de website van het verdrag: https://knowledge.unccd.int/knowledge-products-and-pillars/best-practices-sustainable-land-management