Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Volksgezondheid

Basiszorgverzekering

 1. Wat houdt de Wet Nationale Basiszorgverzekering in?
  De wet Nationale Basiszorgverzekering regelt  een zorgvoorziening voor wanneer u ziek wordt.Deze wet stelt ten aanzien van het basispakket dat :

  – Iedereen verplicht is minimaal een basiszorgverzekering te hebben
  – Iedereen verplicht  is de premie voor deze verzekering te betalen
  – Iedereen  geaccepteerd wordt door de zorgverzekeraar ongeacht of u al een
    aandoening of ziekte heeft

 2. Wie komen in aanmerking voor de basiszorgverzekering?
  Alle ingezetenen van Suriname, dus ook buitenanders die in Suriname wonen hebben recht op de zorg die is opgenomen in het basispakket.

 3. Wanneer is deze wet in werking getreden?
  De wet Nationale Basiszorgverzekering is op 9 oktober 2014 in werking getreden.

 4. Wat is de minimale premie die er betaald wordt?De premiebetalingen zijn ge regeld in vier categorieën.

  0    t/m 16 jaar     –  55 SRD
  17  t/m 20 jaar     –  75 SRD
  21  t/m 59 jaar     –  165 SRD
  60  en ouder         –  240 SRD

 5. Wie zijn vrijgesteld van premiebetaling?
  Een ieder met de Surinaamse nationaliteit in de leeftijdsklasse van 0 t/m 16 jaar en zestigplussers zijn vrijgesteld van de premiebetaling. Deze premie wordt door de overheid betaald.

 6. Wat is de verplichting van de werkgever t.a.v. de basiszorgverzekering?
  Iedere werkgever is verplicht een deel van de premie, minimaal 50%, te betalen. Het overige gedeelte betaalt de werknemer. De werkgever is verplicht afspraken hierover te maken en over de wijze van inhouding.