Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

Ter gelegenheid van Werelddag tegen Kinderarbeid Suriname zit goed op spoor uitbanning kinderarbeid

De Verenigde Naties hebben 12 juni uitgeroepen tot de ‘Werelddag tegen Kinderarbeid’ (World Day Against Child Labour / Internationale Dag tegen Kinderarbeid). Dat betekent dat wereldwijd aandacht wordt gevraagd voor werkende kinderen. Het thema van het jaar is ‘Childeren shouldn’t work in fields, but on dreams!’

In verband met deze dag wenst de Internationale Arbeidsorganisatie wereldwijd de aandacht te vestigen op de mondiale omvang van kinderarbeid en de actie en inspanningen die nodig zijn om deze uit te bannen. De strijd tegen kinderarbeid wordt breed gedragen door regeringen, werkgevers- en werknemersorganisaties, maatschappelijk middenveld en miljoenen mensen van over de hele wereld. Allen benadrukken op hun eigen manier de benarde situatie van kinderarbeiders en wat ze doen om hen te helpen.

De Sustainable Development Goals (SDG’s), aangenomen door wereldleiders in 2015, omvatten een hernieuwde wereldwijde inzet voor het beëindigen van kinderarbeid. Specifiek roept doel 8.7 van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen de wereldwijde gemeenschap op om: “Directe en doeltreffende maatregelen te nemen om gedwongen arbeid uit te roeien, een einde te maken aan moderne slavernij en mensenhandel en het verbod en de uitbanning van de ergste vormen van kinderarbeid te waarborgen, inclusief rekrutering en gebruik van kindsoldaten, en tegen 2025 kinderarbeid in al zijn vormen beëindigen. “

Suriname zit op het goede spoor in strijd tegen kinderarbeid. De brede aanpak tegen ergste vormen van kinderarbeid in Suriname kan nu echt beginnen nadat in april dit jaar de Raad van Ministers het Nationaal Actieplan ter Bestrijding van Kinderarbeid heeft goedgekeurd. Dit plan is in opdracht van het ministerie van Arbeid ontwikkeld. Het is tot stand gekomen met medewerking van de Internationale Arbeidsorganisatie in het kader van het project: Country Level Engagement and Assistance to Reduce child Labour (Global CLEAR project team van ILO- FPRW/IPEC) en is gefinancierd door het ministerie van Arbeid van de Verenigde Staten van Amerika. Bij de uitvoering van het bedoeld plan zal de Nationale Commissie Uitbanning Kinderarbeid (NCUK) die interdepartementaal is samengesteld, een voorhoede rol spelen.

Het plan spitst zich toe op een brede en integrale aanpak van oorzaken die leiden tot kinderarbeid. In het actieplan staat onder meer aangegeven: welke wetgeving verder zal worden aangescherpt, hoe er gewerkt zal worden aan preventie, begeleiding en herintegratie van slachtoffers, maatregelen die genomen moeten worden op het vlak van onderwijs en vaktrainingen, en bestrijding van armoede door gezinnen in financieel opzicht te versterken.

De brede aanpak zal ervoor zorgen dat kinderen in ons land effectief beschermd kunnen worden tegen kinderarbeid. Het gaat niet slechts om kinderen te verwijderen uit de klauwen van kinderarbeid, maar om bij de aanpak de focus vooral te leggen op preventie en begeleiding van kinderen en gezinnen. Het plan zal uiteindelijk moeten resulteren in het volgende: het in de gelegenheid stellen van alle kinderen, inbegrepen kinderarbeiders,  om naar school te gaan en te genieten van een kwaliteitsvolle vrijetijdsbeleving als kind tot de leeftijd van 16 jaar. Hiertoe heeft de  Nationale Assemblee (DNA) vorig jaar juni de wet ‘Arbeid door Kinderen en Jeugdige personen’  aangenomen. In deze wet is de minimumleeftijd voor het verrichten van arbeid opgetrokken van 14 naar 16 jaar. Deze wet verbiedt dus dat kinderen van 0 – 16 jaar ingezet worden voor bedrijfseconomische activiteiten en dat zij tot de leeftijd van 18 jaar niet blootgesteld of ingezet mogen worden voor gevaarlijk werk, waaronder prostitutie. In het kader van voorlichting ter vergroting van de bewustwording over de bestrijding van kinderarbeid, is er in de maand november vorig jaar een Facebook pagina, onder de noemer ‘Stop kinderarbeid Su’, aangemaakt.

Nu de Raad van Ministers zich heeft gecommitteerd aan het Actieplan, kan ons land eindelijk eendrachtig de strijd aangaan tegen alles wat onrechtvaardig of onbillijk is tegen kinderen, inclusief kinderen van vreemdelingen die wonen in ons land. Deze hernieuwde strategie gloort hoop voor Suriname om de koe eindelijk bij de horens te vatten.    

Paramaribo, 10 juni 2019

Communicatie Unit

Ministerie van Arbeid