Succesvolle 2-Daagse Workshop Over Implementatie Strategisch Actieprogramma

Op 2 oktober 2023 ving de tweedaagse workshop “Implementatie van het Strategisch Actieprogramma (SAP) in de Context van de Amazone Samenwerkingsverbanden van ACT Lidstaten” aan. Deze workshop, die een dag later werd afgerond, had als kernfocus het stimuleren van regionale samenwerking tussen de Amazon Cooperation Treaty Organization (ACTO) en nationale stakeholders. Het Ministerie van ROM, […]

Workshop verhoogt bewustzijn en kennis over Klimaatbestendige Infrastructuur in Suriname

Het Ministerie van Ruimtelijke Ordening (ROM) heeft met succes een workshop georganiseerd met als doel het vergroten van het bewustzijn en de kennis over klimaatbestendige infrastructuur in het land. De workshop, gehouden van 5 tot 8 september 2023, bracht belanghebbenden samen om te leren over de impact van klimaatverandering en zeespiegelstijging op Suriname en om […]